den 2 juni 2021

Hotade fetörtsblåvingar kläckta på Nordens Ark 

Fetörtsblåvingen är en av våra tio mest hotade fjärilar. Förra sommaren samlades 30 ägg in i Stockholm och skickades till Nordens Ark och nu har nio exemplar av den hotade fjärilen kläckts och börjat lägga egna ägg. Ett mycket lyckat resultat och ett gott tecken inför framtiden.

Fetörtsblåvingen är en av Sveriges mest hotade fjärilar. Arten fanns tidigare ifrån Västra Götaland, Östergötland och ända upp till Stockholms skärgård. Idag finns den troligen bara kvar på ett tiotal platser i landet i dessa län.

Under de senaste 50 åren har arten minskat kraftigt i Norden och i Sverige klassas fetörtsblåvingen som starkt hotad. Sommaren 2020 inledde därför Nordens Ark i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm ett uppfödningsförsök för att bevara arten i det vilda.

Förra sommaren samlades 30 ägg in från vilda populationer och flyttades till Nordens Ark. Av dessa kläcktes 15 larver som sedan blev till puppor. Dessa puppor har legat i dvala över vintern och i mitten på maj kläcktes den första blåvingen.

-Det ser lovande ut, säger Jimmy Helgesson som ansvarar för uppfödningen på Nordens Ark. Nu har vi totalt nio blåvingar som redan börjat lägga ägg, 80 stycken närmare bestämt.


Fetörtsblåvinge. Foto: Jimmy Helgesson

Uppfödningsförsöket är en del av alla de åtgärder som görs för att rädda arten. Berörda länsstyrelser och kommuner jobbar med att skapa bättre förutsättningar och bättre livsutrymmen för arten bl.a. genom att återställa miljöer som är lämpliga, skapa gläntor och korridorer mellan lämpliga platser, följa upp artens utveckling samt informera berörda markägaren om artens status och naturvärden.

-Tillsammans kan vi förhoppningsvis rädda kvar fetörtsblåvingen och andra hotade fjärilar i vårt land, avslutar Jimmy.

Nyligen presenterade Naturvårdsverket en rapport om läget för dagfjärilarna i Sverige. Av rapporten framgår att tillståndet för de berörda arterna är allvarligt varav två arter redan befaras vara utdöda i Sverige.