den 9 juli 2024

Hotade ögonfläcksbockar har anlänt till Nordens Ark

Hur många ögonfläcksbockar finns det i Sverige? Det ska fem små skalbaggar som nyss anlänt till Nordens Ark hjälpa till att ta reda på.


Ögonfläcksbock. Foto: Jimmy Helgesson

När man arbetar för att rädda utrotningshotade djur är inventering av antalet individer i det vilda av avgörande betydelse. Det är dock inte alltid så enkelt att uppskatta och effektiva metoder måste utvecklas för att säkerställa att inventeringen ger ett så korrekt antal som möjligt.

-Det finns olika metoder man kan använda, men för vissa insekter har syntetiska feromoner visat sig vara ett mycket effektivt hjälpmedel, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för insektsarbetet på Nordens Ark. Han tillägger att feromoner är doftämnen som insekterna använder för att kommunicera med varandra.

Nordens Ark har sedan tidigare tillsammans med SLU Alnarp tagit fram motsvarande metoder för att locka fram såväl bredbandad ekbarkbock som större ekbock. Nu skall det undersökas om det även går att göra på samma vis för den starkt hotade ögonfläcksbocken.

I veckan anlände de första skalbaggarna, två hanar och tre honor, från Polen till Nordens Ark. Under en tid kommer doftpartiklar från dem att samlas in och senare skickas till labbet på SLU Alnarp för analys.

-Förhoppningen är att vi ska kunna identifiera attraktionsferomonet för ögonfläcksbock, fortsätter Jimmy. När vi lyckats med det kan man sedan utveckla syntetiska feromoner som vi kan använda när vi inventerar arten i det vilda.

Utöver feromonstudierna så kommer ögonfläcksbockarna också att ingå i en testuppfödning. Genom den kommer vi lära oss mer om arten men även se om det går att utveckla en effektiv uppfödningsmetod ifall det i framtiden skulle bli aktuellt med utsättningar.

Fakta om ögonfläcksbock

Ögonfläcksbock, Mesosa curculionoides, är en starkt hotad långhorning på knappt 15 mm. Kroppen är grå med fyra markanta svarta, gulkantade fläckar på sköld respektive huvud. Arten återfinns idag i östra Småland och kring inre Mälaren i Södermanland och Västmanland.

Skalbaggens larver lever i och under barken på nyligen döda, grova grenar av olika lövträd, främst lind. Det tar 2 – 3 år för skalbaggen att utvecklas från larv till fullt utvecklad skalbagge.

Främst hotas arten av bristen på döda träd i de områden där den förekommer.

 

Arbetet är en del i Nordens Arks samarbete med WWF Sverige för att Rädda mångfalden i Sveriges natur – en kamp för hotade arter. Projektet pågår under fyra år och finansieras av Svenska Postkodlotteriet.