den 12 mars 2020

Internationellt samarbete ger bättre bevarandearbete

Sedan 2011 arbetar Nordens Ark med Världsnaturfonden och ryska WWF för att bevara amurtigrarna i Ryssland. För andra gången har nu några av våra ryska samarbetspartners varit på besök i Sverige. Studiebesöket är en del i projekt Nordlig tiger med syfte att se, lära och inspireras av olika goda exempel kring hur man bland annat kan utveckla ekoturism, hur man sköter skyddade områden och att lösa rovdjurskonflikter.


Ryskt besök på Nordens Ark

Under veckan besökte gruppen bland annat Länsstyrelsen i Västerbotten och Svenska Jägareförbundet och sedan vidare till Europas största naturreservat, Ammarnäs. Därefter följde besök på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och ekoturism företaget Urnatur och Nordens Ark.

Nordens Ark och Världsnaturfonden har tidigare arrangerat två liknande resor som bland annat resulterat i grundandet av ett medicinskt center som undersöker varför och hur vilda djur har dött, med speciellt fokus på tigrar och leoparder. SVA har stått som förebild så det var extra kul att komma tillbaka med personal som nu jobbar på centret i Ryssland för att utbyta mer kunskap. På Nordens Ark fokuserade vi på utbildningsverksamhet och arbetet med avel och utplantering av hotade arter.


Rehabilitation Centre TIGR presenterar hur de jobbar.

Nordens Ark startade Projekt Nordlig tiger 2011 tillsammans med Världsnaturfonden och ryska WWF och glädjande nog ser vi nu en fantastisk ökning av antalet amurtigrar i projektområdet, liksom i hela Fjärran östern, och man tror nu att det totalt finns över 600 amurtigrar i det vilda! Nu gäller det att bibehålla den goda trenden, att stabilisera populationen och se till att lokalbefolkningen kan samexisterar med ett växande antal tigrar.