OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Amurtiger

För hundra år sedan fanns det över 100 000 vilda tigrar i hela Asien, idag kan det finnas så få som 3500 kvar. Historiskt så har det funnits tigrar ända från Turkiet i väst till Ryssland i öst, men idag återfinns de bara i 13 asiatiska länder.

Amurtigern (Panthera tigris altaica) är en av världens största kattdjur och den lever i ryska Fjärran östern. Antalet amurtigrar i Ryssland har uppskattats till 430-500 individer och det gör att den är klassificeras som ”hotad” av den internationella naturvårdsorganisationen IUCN. De främsta hoten mot amurtigern är illegal jakt av både tigern och dess bytesdjur samt fragmentering och negativ påverkan på deras livsmiljöer.

Nordens Ark driver tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland projekt ”Nordlig tiger”, ett projekt för att bevara den hotade amurtigern i ryska Fjärran östern. Projektet startades 2011 med finansiering av Svenska Postkodlotteriet och har fokuserat sina insatser i och omkring Anuisky nationalpark. Sedan 2015 samfinansieras det av Nordens Ark och Världsnaturfonden.

Det långsiktiga målet med projektet är att säkerställa en hållbar utveckling av amurtigerpopulationen i dess nordligaste utbredningsområde. Detta vill man uppnå bland annat genom bekämpning av illegal jakt, utveckling av ekoturism i området och skapandet av ett hållbart nyttjande av områdets naturresurser.

I samarbete med

Världsnaturfonden och Svenska Postkodlotteriet.