den 11 juni 2019

Kärlekssemester för utrotningshotad skalbagge

I går anlände en mycket värdefull större ekbockshona till Nordens Ark. Hon kommer ifrån Halltorps hage på Öland och ska tillbringa en månad tillsammans med ekbockshanarna på plats för att para sig, lägga ägg och på så sätt hjälpa till att rädda en av Sveriges mest hotade skalbaggar.

-Det kanske verkar lite extremt att åka över hela landet för att hämta en enda skalbagge, säger Jimmy Helgesson som är projektansvarig på Nordens Ark, men det visar tydligt exakt hur värdefulla varje individ är för att rädda arten från utrotning. Det är definitivt värt det.

Honan är den första större ekbocken för i år som får åka på kärlekssemester till Nordens Ark, förhoppningsvis blir det fler, både honor och hanar. Sedan tar det två år innan hennes ungar har blivit nya skalbaggar som kan släppas ut i naturreservat i både Kalmar och Blekinge. Ett stort och viktigt steg för att bevara arten. Större ekbockshona anländer från Halltorps hage till Nordens Ark. Foto: Jimmy Helgesson

Om en månad kommer honan att släppas tillbaka till ekarna i Halltorps hage. Förhoppningsvis hittar hon nya hanar att para sig för att fortsätta lägga ägg.  

- På Nordens Ark har vi under flera år arbetat fram en metod för att föda upp större ekbockar, fortsätter Jimmy. Anledningen till att man behöver föda upp ekbockar är att dom försvunnit från sitt forna utbredningsområde på det svenska fastlandet då avsaknaden av lämpliga ekmiljöer är för få. Det har gjort att populationen i det vilda idag är begränsad till Halltorps hage på Öland. 

Den större ekbocken är en nyckelart, det vill säga en art som genom larvernas aktivitet i de gamla ekarna skapar livsmiljöer för en stor mängd andra arter som insekter och svampar. När dagstemperaturen når en bit över 20 grader gnager sig årets vuxna skalbaggar ut ur de uråldriga grova ekarna för att para sig och lägga ägg. Ekbockarna har då levt som larver i ekarna i fem år.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Blekinge län och Nordens Ark.