den 13 december 2022

Lekande lärande - djur och natur är viktigt för barn på sjukhus

I ett unikt projekt samarbetar Nordens Ark nu med Norra Älvsborgs sjukhus (NÄL) och Skaraborg sjukhus Skövde (SKAS) för att skapa djur- och naturupplevelser för barn i sjukhusens lekterapi. Under en treårsperiod kommer Nordens Arks pedagoger att skapa digitala upplevelser och möten för barn på sjukhusen men även besöka sjukhusen för att träffa barnen.
 
Nordens Ark har under flera år arbetat med konceptet Grön hälsa där natur- och djurupplevelser används för att öka den fysiska och psykiska hälsan hos människor. I ett unikt projekt kommer Nordens Ark under de närmaste tre åren erbjuda den typen av upplevelser till barn som av olika anledningar befinner sig på lekterapiavdelningarna på NÄL och SKAS. Att besöka sjukhus för olika typer av behandlingar kan vara både läskigt och skrämmande och lekterapin har stor betydelse för att skapa normalitet och glädje för dessa barn.


Foto: Marie Mattsson

Nordens Arks pedagoger kommer att besöka de två sjukhusen för att träffa barn och ungdomar för roliga och lekfulla möten tillsammans med dem. Parallellt med dessa besök kommer digitala upplevelser att utvecklas för alla de barn som av olika anledningar befinner sig på sjukhuset. Detta ger dem möjlighet att uppleva djur och natur från sjukhussängen.

I slutet av projektet kommer flera av de barn och familjer som varit delaktiga i projektet att bjudas in till ett besök med upplevelser på Nordens Ark.

Projektet har möjliggjorts med stöd från Allmänna arvsfonden och Bidragsstiftelsen.