den 17 juli 2015

Rekordmånga fjällgäss har satts ut

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark den 17 juli 2015


Nyligen sattes rekordmånga fjällgäss ut i frihet i Lappland. Fjällgåsen är globalt utrotningshotad och en av Sveriges mest akut hotade fågelarter.

Vid utsättningen 2014 var fem fåglar försedda med GPS-sändare, de gav projektet ovärderlig information om hur mycket de flyger och vart de flyger. Fyra av dessa sändare ger fortsatt viktig information. De kostar dagligen att spåra sändningarna, vilket medför att inga nya fjällgäss förses med sändare i år. Detta år är det istället rekord i antal fjällgäss som sätts ut i det vilda.
I förra veckan släpptes de 65 unga fjällgässen ut Lapplands fjällvärld. De allra flesta har fötts upp på Nordens Arks avelsanläggning i Bohuslän och de övriga på Svenska Jägareförbundets nybyggda anläggning vid Öster Malma.
- Vi har fått god fart på avelsverksamheten på både Nordens Ark och Öster Malma, det släpps ut många gäss från våra avelsanläggningar. Det är extra viktigt för projektet att många gäss kan släppas ut eftersom dödligheten bland ungfåglar är hög, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark.

Utplaceringsplatsen är mycket otillgänglig och för att kunna transportera ut den stora mängden fåglar behövs hjälp. Den sista biten flygs gässen ut med helikopter till fjället. Där placeras gässen i utsättningsburar. Tanken är att de sedan ska hitta några av de få vilda gäss som finns kvar i området för att slå följe med dem på flyttvägen söderut till vintervistet på kontinenten.
Årets utsättning har än så länge gått bra. I år har den genomförts lite tidigare, anledningen är att man vill att gässen ska stanna en längre period i området och inte flyga iväg med en gång.
- Vi lär oss för varje år vad vi ska göra. Av de fjällgässsom setts i fjällen i år är nästan 40 procent fåglar som har satts ut tidigare, säger Niklas Liljebäck, projektledare på Svenska Jägareförbundet.
Men säkra siffor är svåra att få dels är det många färgringar som ska läsas av och dels har den stora mängden snö, som än finns kvar, gjort det besvärligt att inventera fåglar i fjällområdet. Det såg länge ut som att det skulle bli en säsong med mycket gnagare, vilket skulle medföra att rovfåglar och rovdjur har fullt upp med att jaga lämmel. Och de låter då de markruvande gässen vara i fred i större utsträckning. Tyvärr har den mycket sena våren i området lett till att många fjällgäss avstått att häcka.

Projekt Fjällgås drivs av Svenska Jägareförbundet med Nordens Ark som samarbetspartner sedan 1989. Nordens Arks arbete stöds av Svenska Postkodlotteriet, Hasselbladsstiftelsen och Fondation Segré.

 

För mer information kontakta:

Christer Larsson, Nordens Ark, projektledare, 0705-84 7527
Niklas Liljebäck, Svenska Jägareförbundet, Projektledare Projekt Fjällgås, 0703-30 0680

Läs mer här:

http://nordensark.se/vara-projekt/fjallgas/
www.projektfjallgas.se


Ladda ner en högupplöst bild:

http://nordensark.se/press/pressbilder/