den 13 september 2019

Solkraft ska rädda den akut hotade kycklinggrodan

På den karibiska ön Montserrat används solkraft i ett världsunikt försök för att rädda den akut hotade kycklinggrodan. Solkraften värmer upp kycklinggrodans dammar och hjälper på så sätt till att hålla den dödliga svampsjukdom som drabbats världens amfibier borta. Nordens Ark är en del i det internationella arbetet för att rädda arten.
 
Kycklinggrodan (Leptodactylus fallax) har i århundraden överlevt orkaner, jakt och vulkanutbrott på ön Montserrat, men nu är det den dödliga svampsjukdomen chytridiomycosis som gjort att arten riskerar att dö ut.


Kycklinggroda. Foto: Erik Edvardsson

Experter från The Mountain Chicken Recovery Programme, där Nordens Ark ingår, arbetar för att skapa chytridfria områden för kycklinggrodan på ön. I ett världsunikt försök att rädda arten har områden med artificiellt uppvärmda dammar skapats där 27 grodor nyligen släppts ut. Chytridsvampen kan inte överleva i temperaturer över 30 C och för att skapa så varma dammar används solkraft och en teknik som gör att vattnets temperatur regleras automatiskt.

- Idag finns ingen känd metod för att utrota chytridsvampen i det vilda. Man var tvungen att tänka utanför ramarna för att hitta en lösning som gör att grodorna kan överleva i samma miljöer som svampen. Genom det här världsunika försöket att mildra svampsjukdomens genomslag hoppas man inte bara rädda den akut hotade kycklinggrodan utan också ha arbetat fram en modell som kan användas för att rädda hundratals andra amfibier som drabbats av sjukdomen runt om i världen, säger Kristofer Försäter som ansvarar för Nordens Arks kycklinggrodor.

Under två års tid kommer de nyutsläppta grodorna som fötts upp på Durrell Zoo och London Zoo att övervakas noga och testas för minsta tecken på svampsjukdomen. Om försöket lyckas kommer flera chytridsäkra områden att etableras på Montserrat och då kommer även kycklinggrodor uppfödda här på Nordens Ark att kunna släppas på ön. Målet är att det inom 10 år åter ska finnas en livskraftig population av kycklinggrodor på Montserrat.

Projektet är ett samarbete mellan Durrell Wildlife Conservation Trust, Zoological Society of London (ZSL), Chester Zoo, Bristol Zoo Gardens, Nordens Ark and the Government of Montserrat.