den 7 november 2019

Vad väger ett bi?

Nu går bi-projektet på Nordens Ark in i en ny spännande fas. Bikuporna ställs på vågar för att kontinuerligt väga kuporna så att vi kan följa foderförbrukning, polleninsamling och tillväxt hos bina över säsongen. ⁠Var femte minut, dygnet runt, under två års tid kommer vågarna att skicka information till forskarna. ⁠

Bikuporna vägs på Nordens Ark

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet av detta är enormt.

Hos honungsbi varierar de olika arterna och underarterna i sina egenskaper vad gäller födosök och pollinationseffektivitet. Det finns bevis på att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av den kunskapen vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad.

Interregprojektet "Bistånd till nordiska bin" drivs av Nordens Ark och Norges Birökterlag där fyra olika birasers egenskaper jämförs på ett objektivt sätt. Det sker i samarbete med Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde och Umeå universitet