Nordens Arks samarbetspartners

Vill ditt företag också vara med här?

Kontakta VD Mats Höggren på 0523-795 91 eller maila till [email protected] för mer information

Stiftelsen Thuréus Forskarhem

Nationella & internationella medlemskap

Bild Giva Sverige

Giva Sverige

Stiftelsen Nordens Ark är medlem i Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling. En av föreskrifterna är att kostnaderna för administration och insamling inte får överstiga 25 procent av de totala intäkterna. Nordens Ark följer deras kvalitetskod, se bilagor: