Nordens Arks fortbildning

Möjlighet till fortbildning på Nordens Ark

Nordens Ark har sedan starten för drygt trettio år sedan jobbat med utbildning. Det som började i relativt liten skala har idag vuxit till att inkludera förskola, alla grundskolans stadier, gymnasieskolan, högskola och universitet, forskarskola och även fortbildningskurser för pedagoger och djurskyddsinspektörer.

Vår målsättning är att erbjuda fortbildningskurser med teman inom bevarandebiologi, etologi, biologisk mångfald och Grön hälsa.

Är du intresserad av fortbildning på Nordens Ark?
Du kanske till och med har egna önskemål och förslag på fördjupningskurser? Mejla oss på [email protected].