Nordens Ark och gymnasium

Nordens Ark erbjuder föreläsningar, del av kurs eller hela kurser i bevarandebiologi, biologisk mångfald och etologi med mera.

Vi samarbetar just nu med Uddevalla Gymnasieskola och Dinglegymnasiet. I vårt samarbete med Uddevalla Gymnasieskola har vi elever från Östrabogymnasiets naturvetenskapsprogram och vård och omsorgsprogram om grön hälsa. Elever som väljer inriktningen djurvård med djurparksprofil från Dinglegymnasiet läser kurser i djurpark och etologi. Utöver detta tar vi emot APL-elever från bland annat Djurgymnasiet i Stockholm och Munkagårdsgymnasiet i mån av plats. 

För gymnasieskolor som besöker Nordens Ark rekommenderar vi

Etologi på Nordens Ark, välj en eller flera lektioner ur vårt paket med olika lektionsmoduler.

Guidningar:

Lägerskolor