Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Nordens Ark och gymnasium

Nordens Ark erbjuder föreläsningar, del av kurs eller hela kurser i bevarandebiologi, biologisk mångfald och etologi med mera.

Vi samarbetar just nu med Uddevalla Gymnasieskola och Dinglegymnasiet. I vårt samarbete med Uddevalla Gymnasieskola har vi elever från Östrabogymnasiet och GLU (Gymnasial lärlingsutbildning). Östrabogymnasiet har en inriktning inom sitt naturvetenskapsprogram som heter Nordens Ark där vi står för kurser i bland annat bevarandebiologi och etologi. Vi arbetar just nu med en ny inriktning inom vård och omsorgsprogrammet som heter Grön hälsa. Eleverna från lärlingsutbildningen har tre dagars praktik per vecka hos oss under samtliga tre år. Elever som väljer inriktningen djurvård med djurparksprofil från Dinglegymnasiet läser kurser i djurpark, men även bevarandebiologi och etologi. Utöver detta tar vi emot APL-elever från bland annat Munkagårdsgymnasiet i mån av plats. 

För gymnasieskolor som besöker Nordens Ark rekommenderar vi