Nordens Ark och gymnasium

Nordens Ark erbjuder föreläsningar, del av kurs eller hela kurser i bevarandebiologi, biologisk mångfald och etologi med mera.

Vi samarbetar just nu med Uddevalla gymnasieskola där vi har elever från Östrabogymnasiet och GLU (Gymnasial lärlingsutbildning). Östrabogymnasiet har en inriktning inom sitt naturvetenskapsprogram som heter Nordens Ark där vi står för kurser i bland annat bevarandebiologi och etologi. Eleverna från lärlingsutbildningen har tre dagars praktik per vecka hos oss under samtliga tre år. Utöver detta tar vi emot APL-elever från bla Munkagårdsgymnasiet i mån av plats. 

För gymnasieskolor som besöker Nordens Ark rekommenderar vi