Universitet & Högskola

Nordens Ark utvecklar hela tiden sin roll som fält- och forskningsstation gentemot universitet och högskolor. Förlägg hela eller delar av kurser på Nordens Ark. Eller boka in oss för föreläsningar på Nordens Ark eller hos er. Vi erbjuder bra paket med kurser som bevarandebiologi, naturvårdsbiologi, pedagogik och etologi.

Sedan flera år tillbaka samarbetar vi med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och med Göteborgs universitet. 

Vill du som biolog förbättra din förmåga till att förmedla kunskaper?
Vill du kunna argumentera bättre för betydelsen av biologi och naturvård i samhället?

Göteborgs universitet ger då en kurs i kunskapsförmedling och kommunikation tillsammans med externa lärare från Nordens Ark och Göteborgs Naturhistoriska Museum. Vår del av kursen genomförs på Nordens Ark med alla de fördelar det innebär. Läs mer här!

Kontakta oss på skolinfo[at]nordensark.se för mer information.

Examensarbete

På Nordens Ark finns det möjlighet att förlägga den praktiska delen av ett examensarbete, båda på kandidat- och masternivå. Det finns möjlighet att göra examensarbete inom t.ex. etologi, bevarandebiologi och nutrition inne i djurparken, och ekologisk restaurering, praktisk naturvård, artinventering och bestämning av insamlat material i Ekoparken.

Vi har ett antal projekt som vi erbjuder varje år där vi hjälper till med frågeställningar och en del praktiska delar. Vid starten av projektet kommer vi att ha kontakt med ditt hemuniversitet för att diskutera upplägg m.m. På hemuniversiteten kommer du även att ha din huvudhandledare. Det finns möjlighet att bo billigt på vårt boende Lugnet i mån av plats, men det finns även vandrarhem på bilavstånd/cykelavstånd.

Vi har begränsningar i hur många studenter vi kan ta emot och ber dig därför kontakta oss för förfrågning om examensarbete eller om du har andra frågor. Mejla Jenny Loberg på jenny.loberg[at]nordensark.se