Universitet & Högskola

Nordens Ark utvecklar hela tiden sin roll som fält- och forskningsstation gentemot universitet och högskolor. Förlägg hela eller delar av kurser på Nordens Ark, eller boka in oss för föreläsningar på Nordens Ark eller hos er. Vi erbjuder kurser inom bevarandebiologi, naturvårdsbiologi och etologi m.m.

Vi erbjuder även praktikplatser och möjligheten att göra sitt examensarbete hos oss.

Sedan flera år tillbaka samarbetar vi med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde.

Kontakta oss på [email protected] för mer information.