den 13 februari 2020

146 000 Euro ska rädda pallaskatterna i det vilda

Tack vare nya medel från Fondation Segré kan Nordens Ark och PICA nu inleda steg två i arbetet för att rädda världens hotade pallaskatter. Det handlar bland annat om fältstudier och inventering av pallaskatter i det vilda, men även kamerafällor, intervjuer med lokalbefolkningen och olika utbildningsprogram är viktiga delar i arbetet.

Pallaskatten är en liten katt som delar utbredningsområde med sin större, men lika mystiska kusin, snöleoparden. Pallaskatten finns i 15 olika länder och arten hotas främst av habitatsförstörelse, tamhundar, förgiftning och till viss del jakt.


Pallaskatt på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson

PICA, som är ett samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland och Snow Leopard Trust, kommer att använda de 146 000 Euro från Fondation Segré till olika bevarandeinsatser i det vilda. Det handlar bland annat om att utveckla strategier och riktlinjer för studier och inventeringar av pallaskatter i det vilda men också framtagandet av utbildningsmaterial för alla pallaskattens utbredningsländer.

PICA kommer också arbeta för att den globala bevarandestrategin för arten ska bli inkluderad i regionala och nationella förvaltningsplaner. Bevarandestrategin togs fram under det internationella pallaskattsmötet som hölls på Nordens Ark hösten 2018 och genom fortsatt stöd hoppas projektet kunna gå från ord till handling.

-Utan ekonomiska anslag som det vi nu fått från Fondation Segré skulle det vara omöjligt att genomföra den här typen av unika, globala bevarandeinsatser, säger Emma Nygren projektledare på Nordens Ark.

PICA är aktiv i stora delar av pallaskattens utbredningsområden, från Irans bergstrakter till Centralasiens grässtäpper. Arbetet fokuserar på att samla fältforskare, bevarandeorganisationer, djurparker, specialister och myndigheter för att tillsammans öka förståelsen och förbättra de globala bevarandeinsatserna för arten.
 

 
Om PICA

PICA (Pallas’s cat International Conservation Alliance) samlar specialister, forskare, bevarandeorganisationer och zoologiska institutioner som arbetar för att rädda pallaskatten.

PICA grundades 2016 och drivs av Nordens Ark i samarbete med Royal Zoologickal Society of Scotland och Snowleopard Trust. 
www.pallascats.org

 
Fondation Segré
Arbetar för den biologiska mångfalden på vår jord genom ett aktivt bevarandearbete med hotade arter, deras livsmiljöer och återställning av förstörda ekosystem. Antingen genom direkta bevarandeprojekt eller genom ekonomiskt stöd till och i samarbete med riktade projekt och organisationer.