Leverantörsinformation

Fakturor till Nordens Ark ska skickas som e-faktura eller e-postfaktura (PDF).


E-faktura

Stiftelsen Nordens Ark, org.nr: 854600-6191

 • E-fakturaadress (Peppol): 0007:8546006191
 • E-fakturaadress: (Iso6523): 00078546006191
 • E-faktura-operatör: Basware

Epostfakturor (PDF)

Vänligen skicka en PDF-fil via mail till [email protected]. Skicka en faktura per e-post.

Uppgifter som ska finnas på fakturan

 • Bankgironummer
 • Fakturanummer och eller OCR-nummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor 30 dagar
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Ert organisations- eller momsregistreringsnummer
 • Referens anges under rubriken “Er referens” på fakturan, ange antingen avdelningen eller kontaktpersonen på Nordens Ark
 • Nordens Ark kundnummer hos leverantören

Har du frågor är du välkommen att maila till [email protected]