Parkens styrning och kontroll

Årsredovisning och effektrapport

Här kan du ladda ner en digital version av Stiftelsen Nordens Arks årsredovisning. I årsredovisningen finner du information om stiftelsens verksamhet samt ekonomiska resultat för det aktuella året. 

2023

Effektrapport

2022

Årsredovisning

Effektrapport

 

2021

Årsredovising

Effektrapport

 

2020

Verksamhetsberättelse (inkl. effektrapport och årsredovisning)

Stadgar

Här kan du ladda ner och läsa Stiftelsens Nordens Ark stadgar.

Policydokument

Miljöpolicy

Integritetspolicy

Motverka oegentligheter

Anmälan om misstänkta allvarliga oegentligheter whistleblowing

Riktlinjer för finansiering, insamling & placering

Uppförandekod

Samtycke personuppgiftshantering i samband med rekryteringsprocessen