Just nu har vi ett spännande ombyggnadsprojekt i den bortre delen av parken. Läs mer

Parkens styrning och kontroll

Årsredovisning och effektrapport

Här kan du ladda ner en digital version av Stiftelsen Nordens Arks årsredovisning. Den finns både på svenska och engelska. I årsredovisningen finner du information om stiftelsens verksamhet samt ekonomiska resultat för det aktuella året. 

2021

Årsredovising

Effektrapport

2020

Verksamhetsberättelse (inkl. effektrapport och årsredovisning)

2019

Verksamhetsberättelse (inkl. effektrapport och årsredovisning)

2018

Effektrapport 

Årsredovisning 

Stadgar

Här kan du ladda ner och läsa Stiftelsens Nordens Ark stadgar.

Policydokument

Miljöpolicy

Integritetspolicy

Motverka oegentligheter

Anmälan om misstänkta allvarliga oegentligheter whistleblowing

Riktlinjer för finansiering, insamling & placering

Uppförandekod

Samtycke personuppgiftshantering i samband med rekryteringsprocessen