Nordens Arks historia

Nordens Ark ligger på Åby säteri i mitten av Bohuslän. Stenåldersgravar och hällristningar på markerna vittnar om att människor har bott här i tusentals år. Åby säteri är en av Bohusläns äldsta gårdar. Åby säteris historia är lång och fascinerande. Bevarade brev från 1307 visar att Norges kung Håkon Magnusson vistades här vid den tiden. Under 1500-talet var släkten Galde herrar till Åby. Kanske var det då som den borgliknande byggnad som syns på en karta från 1697 byggdes. Läs mer om riddarsläkten Galde

År 1661 köpte Margareta Hvitfeldt Åby, Bohusläns kanske mäktigaste kvinna genom alla tider. I köpet ingick ett nittiotal gårdar och torp spridda över hela norra Bohuslän. Från Margaretas död 1683 fram till 1975 förvaltade Hvitfeldtska stipendieinrättningen Åby i enlighet med testamentets bestämmelser. Åby säteri köptes av Hushållningssällskapet som 1996 sålde säteriet med tillhörande mark till Stiftelsen Nordens Ark. Läs mer om Margareta här

Åby säteri omfattar totalt 383 hektar mark som bland annat består av betesmarker, skogsmark och djuranläggningar. Säteriets ladugård är den största timrade byggnaden i Bohuslän. Ladan är 60 meter lång och åtminstone delvis troligen från 1600-talet. Den gula mangårdsbyggnaden är uppförd år 1729.

Släkten Nycander var Arrendatorer på Åby säteri. Läs mer om dem här. 

Åby säteri är av riksintresse och byggnaderna är kulturminnesmärkta.

Nordens Ark i årtal

1988 - Stiftelsen Bohus Avelscentrum instiftades 8 mars 1988 av 49 privatpersoner.
1989 - Den 14 juni invigdes Nordens Ark av H.M. Konung Carl Gustaf och H.K.H. Kronprinsessan Victoria utsågs till Nordens Arks Högsta Beskyddare.
1992 - Nordens Ark blir medlem i EAZA, European Association of Zoos and Aquaria.
1993 - WWFs förtroenderåd besöker Nordens Ark.
1994 - Nordens Ark blir medlem i IUDZG - sedermera WAZA, World Association of Zoos and Aquariums.
1996 - Stiftelsen förvärvar Åby säteri från Hushållningssällskapet i Göteborgs- och Bohuslän och blir ägare av 383 hektar mark.
1997 - Stiftelsen byter namn till Stiftelsen Nordens Ark.
1999 - Lantgården invigs och öppnas för besökare.
2003 - Hotell Nordens Ark öppnar och ett samarbete med Göteborgs universitet och SLU inleds där Nordens Ark fungerar som fält- och forskningsstation. Forskarskola i samverkan med Formas och Göteborgs universitet.
2005 - Nordens Ark får en professur i bevarandebiologi.
2006 - Projekt Projekt Amurtiger inleds genom uppförandet av ett 7 000 kvadratmeter stort hägn.
2008 - Projekt Våtmark inleds med anledning av den globala amfibiekrisen.
2009 - 20-årsjubileum firas med Internationellt seminarium "Back to Nature" där HKH Kronprinsessan Victoria och Dr Jane Goodall deltar.
2010 - Nordens Ark blir medlem i IUCN. Inledning på en långsiktlig omställning av Åbys marker från produktionsskog till ekopark. Stiftelsen får 90-konto vilket garanterar att gåvor och donationer når ändamålet.
2014 – Nordens Ark firar 25 år på djurens sida. HKH Kronprinsessan Victoria är med på firande och inviger parkens nya hägn för persisk leopard.
2016 - Projekt mnemosynefjäril startas. 
2017 - Entréområdet öppnas upp för besökare. 
2019 - Nordens Ark firar 30 år och framåt. INTERREG-projekt med nordiska bin startas.