Nordens Ark historia

Historik

Åby säteris historia är lång och fascinerande. Bevarade brev från 1307 visar att Norges kung Håkon Magnusson vistades här vid den tiden. Under 1500-talet var släkten Galde herrar till Åby. Kanske var det då som den borgliknande byggnad som syns på en karta från 1697 byggdes.

År 1661 köpte Margareta Hvitfeldt Åby och i köpet ingick ett nittiotal gårdar och torp spridda över hela norra Bohuslän. Från Margaretas död 1683 fram till 1975 förvaltade Hvitfeldtska stipendieinrättningen Åby i enlighet med testamentets bestämmelser.
Åby säteri köptes av Hushållningssällskapet som 1996 sålde säteriet med tillhörande 383 ha mark till Stiftelsen Nordens Ark.

Nordens Ark i årtal

1988 - Stiftelsen Bohus Avelscentrum instiftades 8 mars 1988 av 49 privatpersoner.
1989 - Den 14 juni invigdes Nordens Ark av HKH Carl Gustaf och HKH Kronprinsessan Victoria utsågs till Nordens Arks Högsta Beskyddare.
1992 - Nordens Ark blir medlem i EAZA, European Association of Zoos and Aquaria.
1993 - WWFs förtroenderåd besöker Nordens Ark.
1994 - Nordens Ark blir medlem i IUDZG - sedermera WAZA, World Association of Zoos and Aquariums.
1996 - Stiftelsen förvärvar Åby säteri från Hushållningssällskapet i Göteborgs- och Bohus län och blir ägare av 383 hektar mark.
1997 - Stiftelsen byter namn till Stiftelsen Nordens Ark.
1999 - Lantgården invigs och öppnas för besökare.
2003 - Hotell Nordens Ark öppnar och ett samarbete med Göteborgs universitet och SLU inleds där Nordens Ark fungerar som fält- och forskningsstation. Forskarskola i samverkan med Formas och Göteborgs universitet.
2005 - Nordens Ark får en professur i bevarandebiologi.
2006 - Projekt Projekt Amurtiger inleds genom uppförandet av ett 7.000 m2 stort hägn.
2008 - Projekt Våtmark inleds med anledning av den globala amfibiekrisen.
2009 - 20-årsjubileum firas med Internationellt seminarium "Back to Nature" där HKH Kronprinsessan Victoria och Dr Jane Goodall deltar.
2010 - Nordens Ark blir medlem i IUCN. Inledning på en långsiktlig omställning av Åbys marker från produktionsskog till ekopark. Stiftelsen får 90-konto vilket garanterar att gåvor och donationer når ändamålet.
2011 - En ny art flyttar in på Nordens Ark - Pallaskatten.
2012 - En ny art flyttar in på Nordens Ark - Sisel.
2014 – Nordens Ark firar 25 år på djurens sida. Den 14 juni är HKH Kronprinsessan Victoria med på firandet och inviger parkens nya hägn för persisk leopard. Internationella gäster från hela världen bjuds in att delta under jubileumshelgen. Firandet inleds med ett seminarium av Mathias Klum och Jonas Rockström den 13 juni i Göteborgs universitetsaula. Hela året kantas av jubileumsfirande. Lena M Lindén släpper boken Med näbbar och klor – om kampen för hotade djur under sommaren.