Styrelsen för Stiftelsen Nordens Ark

Ordförande

Margareta Wallin Peterson

Vice ordförande

Susanne Wiklund
Leif Nilsson

Ledamöter

Pål Svensson
Elisabeth Tarras-Wahlberg
Staffan Jufors
Nicke Bäcklund
Johan Höjesjö
Lisbeth Schultze
Mats Höggren, VD

Revisorer

Ann-Louise Rosenqvist, Rosenqvist Revision

Revisorssuppleanter

Linda Nelson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Auktoriserade Revisorer
Bo Norming

Nordens Arks ledningsgrupp består av

Mats Höggren Ph.D. - Vd

Linnéa Johansson - Vice vd

Mats Niklasson Ph.D. - Vetenskaplig ledare

Ewa Wikberg - Zoologisk chef

Jenny Loberg - Pedagogisk ledare

Linda Gadd - HR & Personal

Therese Patriksson - Kommunikation- och marknadsansvarig