Styrelse & ledning

Styrelsen för Stiftelsen Nordens Ark

Ordförande

Margareta Wallin Peterson

Vice ordförande

Susanne Wiklund
Leif Nilsson

Ledamöter

Pål Svensson
Elisabeth Tarras-Wahlberg
Staffan Jufors
Nicke Bäcklund
Johan Höjesjö
Anders Björkqvist
Lisbeth Schultze

Mats Höggren, VD

Revisorer

Ann-Louise Rosenqvist, Rosenqvist Revision

Revisorssuppleanter

Linda Nelson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Auktoriserade Revisorer
Bo NormingNordens Arks ledningsgrupp

Mats Höggren - Vd
Linnéa Johansson - Vice vd
Mats Niklasson - Vetenskaplig ledare
Ewa Wikberg - Zoologisk chef
Jenny Loberg - Pedagogisk ledare
Linda Gadd - HR
Therese Patriksson - Värdskap- och marknadschef
Emma Nygren - Bevarandesamordnare