OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Nordens Arks Miljöarbete

Nordens Ark strävar mot en bättre framtid för både djur och natur. Vårt arbete med att bevara utrotningshotade arter samt restaurering av det omgivande kulturlandskapet, Ekoparken, går i linje med flera Riksdagens miljömål för att uppnå hållbar utveckling. Men vi nöjer oss inte med det!

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan i allt från daglig drift till forskningsverksamhet. Nordens Ark är sedan 2010 diplomerande genom föreningen Svensk Miljöbas. Detta innebär att vi har ett miljöledningssystem som kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, planerar, genomför och utvärderar miljöförbättringar. Med hjälp av detta verktyg kan parken minska användningen av energi och råvaror samt mängden avfall och andra utsläpp. Som ett led i detta köper vi exempelvis in el märkt med Bra Miljöval, Svanen-märkta städ- och hygienprodukter och ersätter successivt vår fordonspark mot elfordon.

Sedan år 2010 har en mängd åtgärder genomförts för att uppnå detta

  • Vi har sett över vår energi och värmeförbrukning och som ett led i det bytt ut ett flertal värmekällor från direktverkande el eller olja till energieffektiva värmepumpar.
  • I samarbete med det lokala återvinningsföretaget Rambo har vi byggt en miljöstation där sopor och farligt avfall vägs in, registreras och transporteras iväg för vidare återvinning.
  • Vi har börjat byta ut vår fordonspark mot elfordon.
  • Vi använder oss av elcyklar från EcoRide för persontransporter i parken.
  • År 2016 införskaffades parkens första elbil som laddas med el märkt med BraMiljöval.
  • En annan glädjande nyhet för 2016 är möjligheten att ladda sin elbil med laddstolpar på vår besöksparkering.

Vi arbetar hela tiden med att förbättra miljöarbetet. Bland annat tittar vi mycket på inköp av råvaror till våra serveringar. Nordens Ark strävar efter att använda ekologiska och lokalproducerade råvaror. Vi serverar MSC-märkt fisk och svenskt kött och mejeriprodukter. I våra maträtter och produkter använder vi svensk rapsolja samt CSPO-märkt palmolja. Läs mer om vår matfilosofi här.

Läs gärna vår miljöpolicy.