den 7 februari 2024

Reverse the Red

in English

Reverse the Red är ett initiativ som lyfts den 7 februari och där hundratals organisationer runt om i världen gemensamt uppmärksammar krisen mot den biologiska mångfalden och hoten mot djur och växter.

Målet med Reverse the Red är ambitiöst men tydligt – att stoppa det stora artutdöende som vi just nu står mitt upp i. Klimatkris, miljöförstöring och utrotning av arter och ekosystem måste upphöra. Vi behöver ett systemskifte och vi behöver alla hjälpas åt.

I december 2022 skrev 200 stater på ett banbrytande avtal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) med mål för att stoppa och vända den pågående förlusten av biologisk mångfald. Det är ett ambitiöst avtal med 23 mål som specificerar vad som behöver göras fram till 2030.

För att det ska lyckas måste vi alla ta vårt ansvar och hjälpas åt.

Vi tar vårt ansvar
På Nordens Ark tar vi självklart vårt ansvar och förbinder oss att fortsätta arbetet med att rädda utrotningshotade arter som bredbandad ekbarkbock, fjällgås, grönfläckig padda, större ekbock och sydlig kärrsnäppa. Vi förbinder oss att ge dem en framtid.

Förändring är möjlig
Det går att göra skillnad, att vända trenden, arbetet med pilgrimsfalk i Sverige är ett exempel på det. Där har många års arbete med uppfödning och utsläpp i det vilda, i kombination med förändringar i deras livsmiljö, nu gjort att arten inte längre listas som akut hotad i vårt land.

Det går att göra skillnad – men det krävs ett målmedvetet och kontinuerligt arbete och en förändring i hur vi nyttjar vår miljö och vår natur.