Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Bevarande av Större ekbock

Under 2012 fick Nordens Ark i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län att utveckla en metod för, och även genomföra, uppfödning av större ekbock, Cerambyx cerdo. Den större ekbocken är Sveriges största långhorning och kan bli upp till 5 cm lång, exklusive de långa antennerna. Den är klassad som Akut hotad (CR) och finns bara kvar på en enda plats i Sverige, naturreservatet Halltorps hage på Öland.

Större ekbock lever på grovbarkiga, gamla och solexponerade ekar, och det är sannolikt den stora minskningen av dessa livsmiljöer som är huvudorsaken till artens tillbakagång. Det är en av landets absolut mest hotade arter och den kommer att vara utdöd inom en snar framtid om inga bevarandeinsatser sätts in. 

Nordens Arks första uppdrag var att utveckla en väl fungerande uppfödningsmetod som ska användas när utsättning i Sverige blir aktuell. Genom ett avtal med Polen fick Nordens Ark tillstånd att samla in 15 hanar och 15 honor av större ekbock per år under perioden 2012-2014. Anledningen till detta är att den svenska populationen är mycket skör så projektet valde att inte röra den innan man fått tillräckligt med kunskap och erfarenhet. Metoden är nu finslipad och fungerar, så 2015 fick projektet tillstånd att hämtade in 5 hanar och 5 honor per år från Halltorps Hage i Öland. 
Skalbaggarna som samlats in tas med till Nordens Arks avelsanläggning där de skall para sig under kontrollerade former, så att äggen kan tas till vara på och placeras i individuella uppfödningsburkar. De insamlade ekbockarna får fortplanta sig på Nordens Ark under en månad och sedan lämnas de tillbaka till Halltorps Hage på Öland. Deras avkommor att sättas ut i restaurerade områden, inom artens tidigare utbredningsområde. Det långsiktiga målet med projektet är att få en hållbar och livskraftig population av större ekbock i Sverige. 

Läs mer om arbetet på plats i Halltorps hage här.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Kalmar län.