OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Amfibier i parken

På Nordens Ark kan man se groddjur från hela världen och får möjlighet att lära sig mer om våra bevarandeprojekt för den hotade kycklinggrodan eller grönfläckig padda.

En tredjedel av all världens groddjur är utrotningshotade. De största hoten mot groddjuren är klimatförändringar och människans exploatering av de områden som de lever i. Dessutom hotas de av en smittsam svampsjukdom, chytridsvampen, som tros ha utrotat över 90 grodarter runt om i världen.

Groddjur, tillsammans med salamandrar kallas även amfibier, det kommer från grekiskan och betyder dubbellevande och syftar på att groddjuren lever både i vatten och på land. Det finns över 7 500 arter groddjur i världen, i Sverige har vi 13 arter. Två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Alla svenska groddjursarter är fridlysta.

Groddjur är växelvarma, det vill säga deras kroppstemperatur är beroende av omgivningens temperatur. I tempererade regioner, som här i Sverige, blir de går i dvala under vintern. Groddjur andas som vuxna med lungor, men de kan även andas med hjälp av huden. Hudslemmet som groddjuren har för att hindra att huden torkar ut kan hos vissa arter innehålla ett hudgift. Vanligen utvecklas groddjurens larver, yngel, i vatten och andas med gälar fram till metamorfosen (omvandlingen), då de förvandlas och börjar andas med lungor. Därefter lämnar ungarna vattnet för att tillbringa livet på land.

Chytridsjukdomar är ett globalt hot mot världens groddjur. Läs här vad du kan göra för att undvika spridning av dessa sjukdomar.