Grönfläckig padda Claes Andrén
Grönfläckig padda Erik E
Grönfläckig padda Claes Andrén

Grönfläckig padda

Bufotes viridis

Grönfläckig padda är lätt att känna igen med sin kontrastrika teckning. Buken är ljus och ryggen grönmarmorerad med stora, tydliga, oregelbundna fläckar på ljusgrå till gråbrun eller ljust olivfärgad botten. 


Längd: Hane 7,5 cm, Hona 10 cm

På ryggen finns även en hel del mindre vårtor som brukar ha en rödaktig ton. Pupillen är horisontell och irisen är grön eller gröngul. Paddan kan snabbt byta färg om den flyttas från ett underlag till ett annat. I kroppsform är den lik stinkpaddan och bakbenen är något längre än hos vanlig padda och stinkpadda.

Den grönfläckiga paddan är i huvudsak en kontinental art som kräver varma somrar med hög vattentemperatur för att föröka sig och trivas. Hela vintern tillbringar den i dvala i något frostfritt gömställe. Arten är främst ett morgon- och kvällsdjur och tillbringar dagen gömd i stillhet.

Arten påträffas oftast på marker med relativt hög salthalt. I Sverige trivs den utmärkt i områden med bräckt vatten. Typiska biotoper är kustnära våtmarker vid åmynningar med täta vassbestånd, men arten trivs även längs flacka klippkuster med grunda vattensamlingar.

Parningssäsongen äger rum så fort lekvattnen har värmts upp i april och det är hannarna som kommer till platsen först, ungefär en vecka före honorna. Där ligger de i vattenytan och spelar med ett läte som liknar storspovens drill men med ett högre tonläge. Drillen liknar även en flöjt med sitt bibibibibibib…

Leken äger rum i maj-juni och lekvattnen kan vara allt från små, smutsiga pölar till klara vikar, de behöver dock vara ganska grunda så att de kan värmas upp snabbt och till en relativt hög temperatur. Parningen går till så att hanen klamrar sig fast på honans rygg genom att hålla sig fast i hennes armhålor. Därefter läggs de 7 000-18 000 äggen i två 3-4 m långa, svarta gelésnören i vattnet. Efter något dygn börjar äggen kläckas och runt tre månader senare har de blivit en 12-19 mm stor padda.

I Sverige förekommer den idag endast i några få områden i Skåne, Blekinge, på Öland och Gotland.

Läs Mer om vårt bevarandearbete