Reptiler

Våtmarken på Nordens Ark invigdes den 13 juni 2008 som ett led i Nordens Arks satsning för att rädda och bevara hotade amfibier. År 2008 var det grodans år och bland andra IUCN och WAZA uppmanade alla djurparker att göra satsningar för att öka allmänhetens kunskaper och förståelse kring groddjur. Det startades även ett världsomspännande nätverk med djurparker som arbetar tillsammans för att säkerställa överlevnaden av olika grodarter.

Våtmarken innehåller ett hus i två våningar. Där visas arter från hela världen och man får möjlighet att se de bevarandeprojekt som Nordens Ark driver. Utanför våtmarkshuset finns utomhusanläggningar med olika landskap så att besökarna kan beskåda grod- och kräldjursarter från hela Sverige. Där finns även en damm med sötvattenfisken mal, vilken även kan beskådas inne i våtmarkshuset. På ena gaveln av våtmarkshuset finns en anläggning med eremitibis. Eftersom våtmarken har ett naturligt vattendrag som rinner  igenom det finns även anläggningar med hotade, våtmarksfåglar som till exempel storkar, tranor och gäss.