OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

Reptiler i parken

Reptiler eller kräldjur som de också kallas kan delas in i följande grupper; sköldpaddor, krokodildjur, ödlor, ormar, bryggödlor och masködlor. Reptiler återfinns i stort sett över hela världen, med undantag för Antarktis och gruppen omfattas av drygt 10 000 arter. 

Precis som groddjur så är reptiler växelvarma, och reglar sin kroppstemperatur med hjälp av yttre faktorer, exempelvis solen. Genom att omväxlande uppehålla sig på platser med lägre eller högre temperaturer kan de på sätt reglera sin kroppstemperatur.

Reptiler har i allmänhet korta ben eller som ormarna inga ben alls. Deras hud är täckt av fjäll eller plåtar som består av förtjockningar av hornämnet keratin. Yttersta hudlagret ömsas regelbundet. Hos ormar ömsas skinnet vanligen i ett helt stycke, medan det hos andra reptiler byts i delar.

Hos alla reptiler förekommer inre befruktning och deras fortplantning är starkt påverkade av omvärldsfaktorer som temperatur och dagslängd. De lägga antingen ägg eller föder levande ungar. I motsats till groddjur finns inget larvstadium.

Närmare 20 % av världens reptiler är hotade med utrotning. Utrotningsrisken är inte jämt fördelad mellan de olika grupperna. Sköldpaddor är särskild utsatt och man räknar med att över 50 % av världens sköldpaddsarter är utrotningshotade. Nordens Ark arbetar för att göra skillnad för flera hotade sköldpaddsarter bland annat genom att driva och medverka i avelsprogram för att i framtiden kunna återföra arter till det vilda.