Lantraser i parken

En lantras är en husdjursras av ko, får, get, kanin, häst, gris och fjäderfän som höns, ankor och gäss. För att räknas som lantras ska de ha funnits i ett område så länge att de anpassat sig till den lokala miljön. Utmärkande för en lantras är den goda förmågan att överleva i den lokala miljön. De har specialiserat sig på att klara sig på en liten och varierande fodertillgång. De tål också regn- och torrperioder, samt långa vintrar eller besvärlig terräng bra.

Bidrar till ett öppet landskap

Under tusentals år har husdjur betat och bidragit till utformningen av landskapet. De utsattes sakta för olika förändringar. Friska och starka djur valdes till avel och hårda levnadsvillkor gallrade ut känsliga djur. Enstaka djur korsades med främmande raser, men förändringarna gick så sakta att lantraserna bevarade sina lokala särdrag.

På väg att försvinna? 

Lantraserna är mindre och producerar inte lika mycket kött eller mjölk som dagens förädlade raser. Därför har de av ekonomiska skäl mer eller mindre försvunnit ur den kommersiella matproduktionen. Om lantraserna försvinner förlorar vi den genetiska variationen och en bit kulturhistoria. Gamla lantraser har ett stort genetiskt värde eftersom de anpassat sig till miljön de lever i och ofta är resistenta mot regionens parasiter och sjukdomar.

Föreningar bevarar raserna 

Olika lantrasföreningar arbetar för att bevara våra svenska lantraser. De ansvarar bland annat för genbanksregister som ser till att raserna inte hotas av inavel.

Nordens Arks arbete

Förutom avel- och bevarandearbetet är det viktigt med information och visning av de svenska lantraserna och hoten mot dem. Här har Nordens Ark och Lantgården en viktig uppgift att fylla.

Djuren på Lantgården hjälper även till att hålla landskapet på Åby säteri öppet. Varje vår släpper vi kor, får, getter och hästar på bete i Ekoparken.

Djur till försäljning

Du är välkommen att kontakta Sandra Josefsson på [email protected] om du vill anmäla ditt intresse för att köpa lantraser. 

Vid försäljning av får, getter, grisar, kor, ankor, gäss och kaniner följer vi de olika föreningarnas rekommenderade priser. Vi har genbank för samtliga av våra raser.

Vid försäljning av höns gäller följande 

Kycklingar 8-16 veckor 200 SEK inklusive moms
Unghöns och vuxna 300 SEK inklusive moms

Våra kycklingar säljes könsbestämda, naturruvade och med genbanksintyg.

Projekt för djurvälfärd

Nordens Ark och Hencol AB utvecklar obemannad djurvägning för djurhälsa i nytt projekt. Målsättningen är att demonstrera för besökare och intresserade hur digital teknik kan användas för att utveckla djurvälfärd och att ta fram metoder som bidrar till en bättre djurvälfärd. Läs mer här