Så sköter vi djuren i parken

I en drömvärld skulle vi inte behöva ha några djur alls i djurparker. Men verkligheten ser ut på ett annat sätt. Vissa arter är idag så hotade att de riskerar att försvinna från det vilda. Därför är det nödvändigt att hålla säkerhetspopulationer av vissa arter i hägn för att säkerställa deras överlevnad.

När vi håller djur i ett hägn i en park tar vi på oss ett stort ansvar och det är vår uppgift att se till att djuren får ett bra liv. För att sköta djuren på bästa sätt pratar man om fyra grundpelare; nutrition, beteendehantering, veterinärvård och hägndesign.

Nutrition

Alla djur måste självklart äta, och det handlar om vilken mat vi ger djuren. Djuren ska få i sig alla näringsämnen de behöver och fodret ska likna deras naturliga föda så mycket som möjligt. Läs mer här. 

Beteendehantering

Djurens beteende är viktigt för deras välbefinnande. Vi arbetar med aktivt berikning. Våra djurvårdare försöker få djuren att utföra naturliga beteenden på olika sätt. Ofta krävs det inte mycket; en säck ull kan hålla en järv aktiv i flera timmar. Att hänga upp tigrarnas mat i ett träd gör att de får använda både huvud och muskler för att få tag på maten, vilket ger mer stimulans än att bara servera maten i en skål.

Veterinärvård

Nordens Ark har en veterinär som jobbar heltid och är stationerad på Nordens Ark. Vi har dessutom en egen veterinärklinik där vi kan ta hand om djur som skadar sig eller blir sjuka.

Hägndesign

Vi bygger och inreder våra hägn för att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Vi tittar på hur arten lever i det vilda och försöker sedan utforma hägnet så att det efterliknar detta.