OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

iransk_bergsalamander_MM-3874_webb.jpg
iransk_bergsalamander_MM-3874_webb.jpg

Iransk bergsalamander

Neurergus kaiseri

Arten lever i ett litet område i Zargosbergen i Iran. Mindre än 1000 vuxna individer finns kvar i det vilda.

På våren parar de sig och lägger ägg i små bergsbäckar. Salamandern vilar både på sommaren och vintern och kommer fram först när bäckarna fylls med vatten.