iransk_bergsalamander_MM-3874_webb.jpg
iransk_bergsalamander_MM-3874_webb.jpg

Iransk bergsalamander

Neurergus kaiseri

Arten lever i ett litet område i Zargosbergen i Iran. Det beräknas finnas 10 000 vuxna individer kvar i det vilda. Det största hotet är fragmentering av populationerna, dvs att de områden de lever i blir allt mindre och isolerade ifrån varandra.

Observera att arten för tillfället inte kan ses i den publika delen av parken.

På våren parar de sig och lägger ägg i små bergsbäckar. Salamandern vilar både på sommaren och vintern och kommer fram först när bäckarna fylls med vatten.

 


Bli fodervärd