Däggdjur på Nordens Ark

I djurparken hittar du stora och små däggdjur. Vi har allt från sisel till världens största kattdjur, amurtigern. Vi har också svenska däggdjur som järv, lo, varg och ren.

Det finns däggdjur som är aktiva på dagen, vid gryningen, under natten och däggdjur som inte är specialiserade för någon särskild tid av dygnet. Även vad gäller djurens sociala beteende finns stora skillnader mellan olika däggdjur. Det finns däggdjur som nästan hela livet lever ensamma och andra som lever i stora flockar. Hos flera däggdjur finns en tydlig hierarki inom gruppen och olika sätt att kommunicera som läten, grimaser och kroppsställningar.

De flesta däggdjur föder färdig utvecklade ungar och föräldrarna tar aktivt hand om ungarna under många år.