Insekter & spindlar

Insekter och andra ryggradslösa djur är en grupp arter med fascinerande stor mångfald och det är djur som finns överallt omkring oss – från humlan som flyger förbi, masken vi gräver upp i trädgården till spindeln i vår källare. Det kanske inte är den grupp av djur som skapar mest engagemang hos oss människor och många gånger hamnar bevarandet av ryggradslösa djur i skymundan då fokus ofta läggs på större och mer karismatiska djur. Men det som många gånger glöms bort är bidraget dessa djur gör i vårt dagliga liv. Många ryggradsslösa djur har en nyckelroll i ekosystemets olika näringsnivåer. De utför tjänster som exempelvis pollinering av växter och nedbrytning av organiskt material och dessa ”ekosystemtjänster” skulle vi och naturen inte klara oss utan.

Vi på Nordens Ark anser att även de ryggradslösa djuren är viktiga och vi kommer göra det vi kan för att bevara hotade arter inom denna fascinerande djurgrupp. Observera att flera av insektsarterna finns i vår icke publika anläggning och går inte att se i parken.