Fåglar i parken

Det finns nästan 10 000 fågelarter runt om i världen i alla typer av livsmiljöer. Fåglar finns i skogar, öknar, i bergsområden, på prärier, över alla hav och på våra två poler. På Nordens Ark kan du se ett flertal fågelarter från såväl Europa som Asien.

Det som i huvudsak skiljer fåglar från andra djur är deras fjädrar. Om ett djur har fjädrar är det en fågel. Förutom fjädrar har fåglarnas framben omvandlats till vingar, även om inte alla använder sina vingar för att flyga med. Alla fåglar lägger också ägg. Få andra djurgrupper uppvisar samma fantastiska färgprakt som fåglar. Syftet med fjäderskruden är i många fall att locka till sig en partner under parningssäsongen.

Sedan 1500-talet har vi förlorat mer än 180 fågelarter. Idag är en av åtta fågelarter utrotningshotade och cirka 200 är listade som akut hotade på den internationella rödlistan. Särskilt alarmerande är den kraftiga nedgången hos många tidigare vanliga och utbredda arter. Detta kan vara ett tecken på ett mer omfattande miljöproblem.