Fåglar

Systematik 

Det finns nästan 10 000 fågelarter runt om i världen i alla typer av livsmiljöer. Fåglar finns i skogar, öknar, i bergsområden, på prärier, över alla hav och på våra två poler.

Det som i huvudsak skiljer fåglar från andra djur är deras fjädrar. Om ett djur har fjädrar är det en fågel.
Förutom fjädrar har fåglarnas framben omvandlats till vingar, även om inte alla använder sina vingar för att flyga med. Alla fåglar lägger också ägg.

Diversitet 

Fåglarna uppvisar en otrolig mångfald. Det finns allt från humlekolibrin som väger 1,5 gram till strutsen som väger 150 kg.

Få andra djurgrupper uppvisar samma fantastiska färgprakt som fåglar. Syftet med fjäderskruden är i många fall att locka till sig en partner under parningssäsongen.

Varje art är unik i sitt utseende, i sina vanor och var de väljer att leva. Vissa arter förekommer i stora flockar medan andra lever ensamma. Vissa är bofasta och andra flyttar årligen till andra sidan jorden.

Status och bevarande 

Sedan 1500-talet har vi förlorat mer än 150 fågelarter. Idag är en av åtta fågelarter utrotningshotade och cirka 200 är listade som akut hotade på den internationella rödlistan. Särskilt alarmerande är den kraftiga nedgången hos många tidigare vanliga och utbredda arter. Detta kan vara ett tecken på ett mer omfattande miljöproblem.