Engagera dig - Nordens Arks Vänner

Ett engagemang innebär ett stort stöd för verksamheten i parken. På det personliga planet innebär det också delaktighet i vad som händer och sker på Nordens Ark.

Om du vill engagera dig aktivt i föreningen, finns det mycket att göra för att stödja verksamheten på Nordens Ark. Du kan ta aktiv del i föreningens olika aktiviteter och arrangemang. Du kan också delta i det frivilliga arbete som föreningen åtagit sig i parken; att sälja lotter sommartid och hjälpa till vid arrangemang som spökvandring, midsommar och skördemarknad.

Kontakta [email protected] om du vill engagera dig.