OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Styrelsen - Nordens Arks Vänner

Mary Ballard-Johansson, ordförande
Eva Rytterstig, vice ordförande
Agnes Rajnak, ekonomiansvarig
Ina Weitershaus, ledamot
Hans Blomstrand, ledamot
Katarina Rech, ledamot
Åsa Andersson, ledamot

Revisorer för Nordens Arks Vänner 

Henry Bäckström
Karin Söderberg

Revisorsuppleanter

Gunnel Ek
Doris Strand

Valberedningen

Ulla Tisell, sammankallande
Kent Karlsson