Styrelsen - Nordens Arks Vänner

Hans Blomstrand, ordförande
Åsa Andersson, vice ordförande
Ulla Tisell, sekreterare
Thomas Eriksson, ekonomi
Mary Ballard-Johansson, lotteriansvarig
Britt-Louise Borell Petersson, ledamot
Katarina Rech, ledamot

Revisorer för Nordens Arks Vänner 

Henry Bäckström
Eva Tisell

Revisorsuppleanter

Gunnel Ek
Doris Strand

Valberedningen

Kent Karlsson

Från vänster i bilden: Britt-Louise Borell Petersson, Mary Ballard-Johansson, Katarina Rech, Hans Blomstrand, Åsa Andersson, Ulla Tisell, Thomas Eriksson

Stadgar Nordens Arks Vänner