OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Styrelsen - Nordens Arks Vänner

Mary Ballard-Johansson, ordförande
Eva Rytterstig, vice ordförande
Agnes Rajnak, ekonomiansvarig
Eva Fredriksson, ledamot
Ina Weitershaus, ledamot
Katarina Rech, ledamot
Kent Karlsson, ledamot
Ywonne Bohström, ledamot
Åsa Andersson, ledamot

Revisorer för Nordens Arks Vänner 

Henry Bäckström
Hans Blomstrand

Revisorsuppleanter

Karin Söderberg
Reine Karlsson

Valberedningen

Lennart Wennerberg, sammankallande
Ulla Tisell
Astrid Herstad