Styrelsen för Nordens Arks Vänner

Mary Ballard-Johansson, ordförande
Ywonne Bohström, vice ordförande
Agnes Rajnak, ekonomiansvarig
Ina Weitershaus, ledamot
Katarina Rech, ledamot
Kent Karlsson, ledamot
Monica Nordström, ledamot

Revisorer för Nordens Arks Vänner 

Henry Bäckström
Hans Blomstrand

Revisorsuppleanter

Karin Söderberg
Reine Karlsson

Valberedningen

Lennart Wennerberg, sammankallande
Ulla Tisell
Eva Ryttarstig