APL på Nordens Ark

Nordens Ark tar emot elever på arbetsplatsförlagt lärande (APL) om eleven går en djurvårdarutbildning på gymnasiet. Vi prioriterar elever som kommer från de naturbruksgymnasier som Nordens Ark har ett särskilt avtal med och de elever som läser kurser om djurparksdjur. Praktikperioden skall vara tre veckor eller mer. Nordens Ark kan inte erbjuda praktik för elever som går i grundskolan, då det finns särskilda praktikregler för minderåriga.

Här finns information om hur du ansöker om en APL-plats.