Djurens kommunikation och sociala liv

Etologi är läran om djurs beteenden och orsakerna till dem.

För att kunna förstå djurens beteenden är det viktigt att ha insikt i djurens kognition, vad de har för förutsättningar att förhålla sig till världen omkring. Det är också viktigt att veta hur djuren kommunicerar och hur deras sociala liv ser ut för att veta varför och i vilket uttryck olika beteenden sker. 

Under den här lektionen kommer ni att lära ni er att förstå djuren bättre. 

Vi pratar om djurens kognition eller sinnesförmågor, deras sätt att kommunicera, samt hur olika djurs sociala liv ser ut och hur det påverkar deras beteenden.  

I vår undervisning använder vi oss av djuren omkring oss och håller gärna även de teoretiska lektionerna utomhus i olika delar av djurparken för att illustrera och inspirera till inlärning. 

Det finns också möjlighet att välja till en praktisk övning med en kort beteendeobservation om djurs sociala interaktioner.

 

Fler lektioner

Lektionen är fristående men ingår i ett större lektionspaket, Etologi på Nordens Ark, med flera lektionsmoduler om olika aspekter av etologi. Dessa moduler går att kombinera efter eget önskemål.

Varje lektion utgörs av ett teoripass där vi kombinerar föreläsning i sal med diskussioner i parken samt som tillval ett praktiskt övningsmoment.

 

Tid och pris

Halvdag. Teoretisk lektion, 180 minuter: 4 000 kr. 

Heldag. Teoretisk lektion fm samt praktisk övning em, 360 minuter: 8 000 kr. 

 

Läroplan/kursmål

Biologi 1: Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

 

Förberedelser

För både lektion och övning på Nordens Ark är det bra att tänka på att vi kommer att vara ute i parken. Ha därför kläder efter väder, gärna varma kläder så att ni kan stå stilla ute utan att frysa, och bekväma skor. Ni behöver ha med er penna och block eller skrivplatta.

 

Kontakta oss för frågor och bokning på skolinfo[at]nordensark.se