Miljöberikning för djurens skull

Inom etologi studerar vi djurs beteenden, orsakerna bakom och betydelsen av dessa beteenden. Naturliga beteenden är beteenden med stark motivation. För att säkerställa att de djur vi håller har en god djurvälfärd är det viktigt att vi på olika sätt möjliggör för djuren att kunna utföra naturliga beteenden. Detta kan bla tillgodoses genom miljöberikning. 

Under den här lektionen kommer ni att lära ni er att förstå djuren bättre. 

Vi pratar om miljöberikning, vad det är, hur och varför vi arbetar med det.  

I vår undervisning använder vi oss av djuren omkring oss och håller gärna även de teoretiska lektionerna utomhus i olika delar av djurparken för att illustrera och inspirera till inlärning. 

Det finns också möjlighet att välja till en praktisk övning om miljöberikning.

Fler lektioner

Lektionen är fristående men ingår i ett större lektionspaket, Etologi på Nordens Ark, med flera lektionsmoduler om olika aspekter av etologi. Dessa moduler går att kombinera efter eget önskemål.

Varje lektion utgörs av ett teoripass där vi kombinerar föreläsning i sal med diskussioner i parken samt som tillval ett praktiskt övningsmoment.

Tid och pris

Halvdag. Teoretisk lektion, 180 minuter: 4 000 kr. 

Heldag. Teoretisk lektion fm samt praktisk övning em, 360 minuter: 8 000 kr. 

Läroplan/kursmål

Biologi 1: Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Förberedelser

För både lektion och övning på Nordens Ark är det bra att tänka på att vi kommer att vara ute i parken. Ha därför kläder efter väder, gärna varma kläder så att ni kan stå stilla ute utan att frysa, och bekväma skor. Ni behöver ha med er penna och block eller skrivplatta.

 

Kontakta oss för frågor och bokning på [email protected]