OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Veteranisering

Väldigt många arter är beroende av gamla träd för sin överlevnad i naturen. Gamla träd blir ihåliga, får grova grenar, döda grenar och grov bark och många andra speciella miljöer som inte finns i unga  träd. För ekar tar det ungefär 200 år innan håligheter uppkommer på naturlig väg. Riktigt gamla träd är ovanliga i naturen eftersom vi avverkar träden långt innan 200 års ålder.

På denna plats gör vi ett försök att skapa ihåliga träd på konstgjord väg. Metoden kallas ”veteranisering”.

Här visar vi några veteraniseringsmetoder som skall imitera skador som ofta uppkommer på naturlig väg

Hästgnag- barkning av nedre delen av stammen.

Blixtnedslag- toppen bryts av och en lång sträcka av stammen skadas.

Hackspetthål- liknar ett hål gjort av spillkråkan (vår största hackspett)

Holk- ett större hål som liknar hål i gamla träd.

Ringbarkad topp- efterliknar t ex en skada av blixt eller extrem torka.