Margareta Huitfeldt 1608-1683

Margareta Huitfeldt är en kvinna som än idag, mer än 350 år efter sin bortgång fascinerar och sägs vara en av Bohusläns mest sägenomspunna kvinnor. Hon var på sin tid en av de allra rikaste i Bohuslän. Margareta var änka till den danske adelsmannen Tomas Dyre, och tillhörde den bohuslänska högadeln när hon 1661 köpte Åby och därmed blev en av de största jordägarna i Bohuslän. Säteriet omfattades då av huvudgården (dagens Mangård) samt ett tjugotal underlydande jordbruk i Tossene socken. Det var inte bara dessa gårdar Margareta förvaltade, hon hade gårdar på större delen av Tjörn och ner till strögods på Hisingen och norra Halland. Det sägs att hon förvaltade sina gårdar ”med klokhet, sparsamhet och minutiös noggrannhet”. Margareta var bosatt på sin gård på Tjörn, Sundsby säteri, det var där hon trivdes bäst och nästan alla hennes efterlämnade brev är daterade där. Margareta vistades periodvis på Åby säteri och enligt sägen hade Margareta en egen kyrkbänk i Tossene gamla kyrka.

Margareta och Tomas Dyre fick tre barn, varav det första, en dotter vid namn Bente levde endast i tre veckor, deras andra barn Hartvig dog redan vid åtta års ålder. Fem år efter Hartvigs död dog även maken Tomas och Margareta som då var 43 år blev änka, ensam med sonen Ivar som vid faderns bortgång var 7 år. Tomas begravdes i det nybyggda gravkoret I Valla kyrka på Tjörn där man än idag kan se kistan, inte bara Tomas utan även Bente, Hartvig, Ivar och Margaretas kistor.

Margareta hade nu bara en son kvar och med tomhet och saknad måste livet gå vidare. Margareta anställde en skolmästare som fick ta hand om sonen Ivars undervisning och senare skrev in honom på Sorö internatskola på Själland, där även Ivars far Tomas studerat. Internatet var dåtidens gymnasium där prinsar, adelsmän och borgarsöner utbildades till statstjänstemän. Ivar återvände efter avslutade studier till sin mor på Sundsby säteri 1659. Ivar avled endast 18 år i ”hetsig feber” då han var på utbildnings- och studieresa i universitetsstaden Montpellier i södra Frankrike. I ett brev från Ivars lärare hade Ivars sista önskan framförts till modern – att moder Margareta ”ville avsätta en del av sitt gods eller en summa penningar, varav räntan årligen skulle givas till fattiga skolbarn och studerande ungdom efter hennes död”

Januari 1664 hölls Ivars begravningsakt i Uddevalla kyrka och den 22 januari undertecknade Margareta sitt testamente, som i stora drag gick ut på att det samlade godset skulle doneras till en stipendiestiftelse. Det var då den största jorddonation som skett i Sverige efter Gustav II Adolfs donation till Uppsala universitet. Genom testamentet hedrade hon minnet av den bortgångne sonen och säkrade även fortbeståndet av det Hvitfeldska godskomplexet. Avkastningen skulle delas ut som understöd till ungdomar från Bohuslän som ville studera vid gymnasiet, senare universitetet i Göteborg.

När Margareta 1683 gick bort trädde den nya organisationen i kraft och Åby var under 300 år en av de två huvudgårdarna i Huitfeldska stipendieinrättningen. 1975 köptes Åby säteri av Hushållningssällskapet som 1996 sålde säteriet med tillhörande mark till Stiftelsen Nordens Ark. Som en hyllning till Margareta och hennes avtryck på säteriet, har vi tillägnat en av våra konferenslokaler på hotellet i sann Margareta anda. Tapeten i lokalen visar Margareta med nycklar till alla sina gods i handen, den borgliknande byggnaden är dagens gula Mangårdsbyggnad och på tapeten kan man även se en oljemålning av Gustaf Brusewitz där Margareta dikterar sitt testamente den 22 januari 1664.Tapeten har finansierats med stöd av Västra Götalandsregionen.