Kurser för personliga assistenter & brukare med funktionsnedsättningar

Under 2015-2018 drev vi ett projekt där vi kunde erbjuda kostnadsfria kurser om djur och natur för personliga assistenter och brukare med funktionsnedsättningar. Projektet finansierades av PostkodLotteriet. Bakgrunden till projektet är att Nordens Ark i tio år samarbetat med Mölndals Stads Läger och Fritid. Vi ansvarade för aktiviteter på läger för barn och unga med funktionsnedsättningar som arrangeras inom ramen för Socialtjänstlagen och LSS. Vår erfarenhet från lägren är att deltagarna både mår bra och utvecklas positivt av att vara i naturen och möta djuren på Nordens Ark. Våra observationer är på inget sätt unika utan stöds av modern forskning som pekar på att upplevelser i naturen och kontakt med djur ökar både fysiskt och psykiskt välmående. Det här är egentligen ingen ny kunskap utan snarare något som glömts bort i en tid då modern sjukvård med moderna mediciner utvecklats. När naturens läkande kraft utnyttjas inom hälso- och sjukvård talas det numera ofta om olika typer av Grön hälsa.

En annan sak vi noterat är att den personal som arbetar på lägren ofta är ovana att möta djur och vara ute i naturen. Det har fått oss att fundera över om det begränsar tillgången på djur- och naturupplevelser för alla de som är beroende av assistans. När PostkodLotteriet våren 2015 utlyste Specialprojektet Bättre liv – för människors hälsa och välbefinnande öppnades en möjlighet att erbjuda gratis kurser på temat Djur & natur för personliga assistenter eller liknande inom vården och deras brukare. Målet var ökad livskvalitet för denna ofta förbisedda grupp i samhället genom att förenkla och underlätta att vistas i naturen och få kontakt med djur.

Vad har hänt efter projektet?

Projektet är nu avslutat och det finns en rapport om vilken effekt kurserna hade på deltagarna. Resultaten är vetenskapligt publicerade i International Journal of Environmental Research and Public Health 2019. Titeln på publikationen är Improved Wellbeing for both Caretakers and Users from a Zoo-Related Nature Based Intervention - A Study at Nordens Ark Zoo, Sweden.
Utvärderingen har gjorts i samarbete med Dr Eva Sahlin, som i sin forskning är knuten till Sveriges lantbruksuniversitet och Institutet för stressmedicin Västra Götalandsregionen.