Trana
Trana

Glasögontrana

Antigone vipio

Glasögontranan är till största delen grafitgrå. Halsen är vit och ett vitt parti sträcker sig längs nacken från huvudet ner mot ryggen. Runt ögonen finns stora runda cirklar med fjäderfritt rött skinn. Benen är långa och rosaaktiga.

Vikt: 5 - 6 kg
Totalhöjd: 115 - 130 cm Vingspann: 200 – 210 cm

Hos glasögontranan är det honan som inleder frieriet. Uppvaktningen består av en lång rad rop och rörelser. Båda parterna sträcker på nacken och lyfter huvudet varpå honan ropar till två gånger och hanen svarar med ett rop. Glasögontranan lever i fuktiga skogsområden och våtmarker. Födan består av insekter, små ryggradslösa djur, starrgräsrötter och andra våtmarksväxter.

I april anländer fåglarna till häckningsplatsen där de letar upp samma partner som tidigare år. Boet byggs i våtmarkens utkant på fuktig mark och består av torrt starrgräs och vanligt gräs. Honan lägger ett till två ägg mellan april och mitten av maj. Under den 30 dagar långa ruvningen försvarar glasögontranorna aggressivt området runt boet. Hoten mot glasögontranan är många. Utdikningen av våtmarker till förmån för jordbruket förstör artens häckningsplatser. Byggandet av stora dammar hindrar det naturliga vattenflödet och förstör tranornas övervintringsområden.

Glasögontranan lever i ett område i Ryssland, Mongoliet och östra Kina. Arten flyttar på vintern till Yangtzeområdet i Kina, till den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea samt till södra Japan.

På Nordens Ark arbetar vi mycket med berikning, vilket innebär att vi på olika sätt stimulerar djurens naturliga beteende med olika utmaningar. Här nedan ser du hur vår djurvårdare John förbereder en spännande måltid till våra tranor.


Bli fodervärd