djurbilder1200x560stork2.jpg
djurbilder1200x560stork2.jpg

Vit stork

Ciconia ciconia

Den vita storken är en stor fågel med lång hals och näbb, långa ben och långa breda vingar. Fjäderdräkten är vit bortsett från skulderfjädrar och vingpennor, som är svarta/gråsvarta. Hos vuxna storkar är näbb och ben tomatröda. Hos ettåringar är de däremot blekt orange med svartaktiga inslag. Ögat är omgivet av svart vaxhud som går i en smal linje framåt mot övernäbbens nedre del.

Vikt: 3-4 kg
Totalhöjd; 95 - 110 cm Vingspann: 180 - 215 cm

Det enda "läte" som storkar har är att de klapprar med näbben samtidigt som huvudet kastas bakåt över ryggen. Lätet används som hälsning och som försvar av boet. Klapprandet hörs också under parningen, men då med speciell frekvens. Storken har alltid omgivits av skrönor och mystik. Länge trodde man att ett storkbo på taket förhindrade att huset brann och att barnen kom med storken var allmänt känt. Storken söker föda genom att vandra fram och tillbaks i våtmarker, kärr och ängsmarker. Med den långa näbbens hjälp plockar storken åt sig insekter, groddjur och ödlor.

Vita storkar bildar par för livet. De häckar i stora risbon på höga byggnader, i träd och på klipphyllor. På Nordens Ark bygger de även bon på marken. Boet byggs upp av grova, långa kvistar. Eftersom storkarna vanligtvis återkommer varje år till samma boplats byggs boet på hela tiden, vilket gör att det till slut kan väga så mycket som ett ton. Kullen består av tre till fem ägg som är vita. De läggs med två dygns mellanrum och ruvas av både hane och hona i 32 dygn. Storkarna flyttar till Afrika på hösten och ungarna återvänder först när de är könsmogna vid fyra års ålder.

Den främsta orsaken till att den vita storken försvunnit från Sverige och stora delar av Europa är bristen på mat. När våtmarkerna dikades ut för att öka mängden åkermark försvann storkarnas föda.Den vita storken förekommer mer eller mindre i de flesta europeiska länder. I Skandinavien häckar de bara i Danmark och Skåne.

Läs mer om vårt arbete i det vilda här. Vi hjälper till med att skicka storkar till utplantering via Storkprojektet


Bli fodervärd


Faddrar

Hasselblad Fadder Guld
OffiTech AB Fadder Brons