Cabottragopan Nordens Ark
Cabottragopan Nordens Ark

Cabottragopan

Tragopan caboti

Många fåglar har fantastiska parningsspel där hanen på olika sätt visar upp sig för honan inför parbildning och häckning. Cabottragopanen har en alldeles speciell
ritual där hanen blåser upp en vackert färgad strupsäck och ett par klarblå ”horn”. Allt i ett försök att imponera på honan.

Tragopanerna lever längs Himalayas bergsmassiv från Kashmir genom Myanmar till centrala och sydöstra Kina. De är i huvudsak skogslevande och föredrar lövskogar, ofta på hög höjd över havet, från 900 upp till 3500 meter över havet. Några arter kan till och med leva ännu högre upp.

Häckningen sker alltid ovan marken i ett träd, vilket är ovanligt för hönsfåglar som i vanliga fall häckar på marken. Alla fem tragopanarterna hotas av jakt och av skogsavverkningar som splittrar upp deras livsmiljöer. Tyvärr är arten spridd i många små isolerade delområden på grund av skogsavverkningar och omställning av naturskog till plantage och åkermark.

Trots skydd i form av fridlysning minskar Cabottragopanen i hela utbredningsområdet.


Bli fodervärd