Lappuggla Nordens Ark
Lappuggla Nordens Ark

Lappuggla

Strix nebulosa

Lappugglan är en av våra största ugglor. Den gråspräckliga, yviga fjäderdräkten skyddar bra mot kyla. Även benen och fötterna är fjäderbeklädda ända ut på tårna. Ugglan har ett stort runt huvud med flera svarta ringar runt de gula ögonen.

Vikt: hane 1 kg, hona 1,5 kg
Totalhöjd: 69 cm Vingspann: 135 - 160 cm

Ugglor är mest aktiva i gryning, skymning och på natten. De har oerhört bra syn och hörsel. Mjuka vingfjädrar gör att de flyger i det närmaste ljudlöst och kan överraska sina byten. Lappugglan jagar på ängsmarker, myrar och andra öppna ytor. Födan utgörs nästan uteslutande av smågnagare och näbbmöss. Den begränsade kosten tvingar ugglan att flytta under dåliga gnagarår och hur många ugglor som finns kan därför variera mycket.

Lappugglan bygger inga egna bon utan övertar andra rovfåglars redan färdigbyggda bon. Ibland händer det att lappugglan häckar i ihåliga stubbar. Häckningen sker i april till maj och honan lägger 3 till 5 ägg som hon ruvar i drygt 30 dagar. Ungarna är flygfärdiga vid två månaders ålder. I samband med häckningen försvarar lappugglan aggressivt boet mot inkräktare. Andra tider på året är arten både fredlig och förhållandevis orädd för människor.

Hänsynslös avverkning av gamla barr- och blandskogar har drastiskt påverkat lappugglans häckningsmöjligheter. Olaglig handel med både levande djur och deras ägg har också reducerat antalet lappugglor.

I Sverige förekommer lappugglan sporadiskt i större delen av Norrland, främst längs kusten, Västerbotten och Jämtland. Under vintern kan den dra längre söderut i landet på jakt efter föda.


Bli fodervärd