Storhuvudsköldpadda Nordens Ark 1
Storhuvudsköldpadda Nordens Ark 1

Storhuvudsköldpadda

Platysternon megacephalum

Den asiatiska storhuvudsköldpaddan lever i små bäckar i tät skog vilket gör den svår att inventera. Det är därför svårt att veta hur många som finns kvar i det vilda. Arten är inte en särskilt stark simmare, istället är den en väldigt duktig
klättrare och tar sig fram genom det strömmande vattnet genom att hålla sig fast i stenar. De är nattaktiva och livnär sig främst på kräftdjur som den krossar med sina starka käkar.

Vikt: 0,5 kg
Längd (inkl. svans): 40 cm

 Storhuvudsköldpaddan har drabbats är hårt av den illegala handeln och de senaste åren har man sett en markant ökning i efterfrågan. Arten fångas in och säljs som mat, men är också populära på den exotiska husdjursmarknaden tack vare sitt speciella utseende. 

Arten lever i små strömmande bäckar i mycket tät skog vilket gör den svår att inventera. Det är därför svårt att veta hur många individer som finns kvar i det vilda men man fruktar att situationen är kritisk. I takt med att fler och fler arter hotas av utrotning har antalet bevarandeinsatser ökat, men de är inte nog för att stoppa den akuta situtationen. Vi måste kraftigt öka våra ansträngningar och fler resurser krävs för att lyckas bevara de arter som finns.

Storhuvudsköldpadda ingår i Nordens Arks bevarandeprojekt En Ark för världens sköldpaddor.

Läs mer

Nordens Ark har tidigare deltagit i ett projekt för att rädda den storhuvade sköldpaddan i Vietnam. Du kan läsa mer om projektet här.


Bli fodervärd