Bevarande av alpbock

Albocken (Rosalia alpina) är en mycket vacker och iögonfallande skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Arten har distinkta täckvingar med svarta fläckar och tvärband på blågrå bakgrund.

Alpbocken lever i huvudsak i bokskogar i mellersta Europas bergstrakter och i länderna runt Medelhavet. I Sverige har den påträffats i de södra delarna, men det är osäkert huruvida arten någonsin har reproducerat sig i vårt land. 

Idag är alpbocken på stark tillbakagång inom hela sitt utbredningsområde. Den hotas när dess livsmiljö försvinner i takt med att Europas unika bokskogar minskar på grund av människans framfart.


Nordens Arks arbete

För att rädda arten inledde Nordens Ark ett unikt projekt i samarbete med Alpenzoo i Österrike. I början av juli 2019 anlände de första fem individerna av den hotade alpbocken till Nordens Ark från Österrike. De var starten för ett uppfödningsförsök som förhoppningsvis kommer resultera i att arten kan födas upp och släppas ut i områden där den tidigare funnits. 

Nordens Ark hjälpte till att utveckla en metod för uppfödning av alpbocken, något som aldrig tidigare gjorts.

Det är en utmaning att arbeta med en ny art där det inte finns någon tidigare kunskap, men Nordens Ark har en lång erfarenhet av att föda upp andra hotade långhorningar som exempelvis den större ekbocken.

Det fem första skalbaggarna kom till Nordens Ark i början av juli 2019 och redan efter några dagar sågs parning och äggläggning. Nu kommer olika metoder utformas och testas för att framgångsrikt kunna föda och ta hand om alpbocken under dess olika livsstadier. 2021 kläcktes fyra ägg som utvecklades till fina skalbaggar, vilket var något av en världssensation då det aldrig gjorts tidigare.

Från och med år 2022 har Alpenzoo i Österrike tagit över avel- och uppfödningsarbetet av alpbock, men Nordens Ark bistår fortfarande med expertis och råd.

I samarbete med

Alpenzoo Innsbruck - Tirol