Bevarande av visent

Förr i tiden var visenten vitt utspridd över Europa, där de tidigaste bevisen kommer från 23,000–35,000 gamla grottmålningar i Rumänien. De rörde sig då i flockar genom lövskog, barrskog, öppna ängar och i skogsgläntor. På grund av förlust av livsmiljöer, fragmentering av landskapet och hårt jakttryck skedde en drastisk minskning av arten. Den sista vilda visenten sköts i Kaukasus 1927 och med det blev arten utplånad från sin naturliga miljö. Kvar fanns färre än 60 visenter i djurparker och privata anläggningar.

Efter första världskriget inleddes ett internationellt avelsarbete för att rädda arten och från 1950-talet började man arbetet med att återintroducera visent i det vilda. Tack vare dessa insatser, och nästan 100 år efter att arten utrotades i det vilda, finns idag visenter i över 40 frigående grupper bestående av mer än 7000 vilda djur. Alla visenter som lever idag härstammar från ett dussintals djur i fångenskap. De vilda bestånden finns främst i Polen, Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Efter ett års planering inleddes år 2019 ett nytt utsättningsprojekt av visent i Azerbajdzjan av WWF Tyskland. Det långsiktiga målet är att säkra framtiden för arten i Shahdag nationalpark i Azerbajdzjan genom att släppa ut 100 individer de närmsta åren. För att säkerställa att visenterna anpassar sig i sitt nya hem övervakas de genom GPS-halsband, radiosändare och kamerafällor.


Utsläppta visenter i Azerbadzjan. Foto: Emil Khalilov

Den 130 000 hektar stora Shahdag nationalpark är inte bara den största nationalparken i Azerbajdzjan, utan även i hela Kaukasus. Där finns tillräckligt med yta och skog för att bygga upp en livskraftig population av visent. I takt med att populationen växer har visenterna även möjlighet att på ett naturligt sätt sprida sig till Georgien och Norra Kaukasus. Shahdag nationalpark består av flera olika ekosystem, huvudsakligen bergsskogar och alpina ängar.

Förutom att återintroducera visent i Azerbajdzjan arbetar projektet även med att utbilda personal i nationalparken, motverka tjuvjakt samt sprida information om arten och dess viktiga funktioner i naturen till lokalbefolkningen och allmänheten.   

Vad vi gör på Nordens Ark

På Nordens Ark håller vi sedan 2018 en grupp visenter i parken, bestående av en tjur och ett antal kvigor. De är en viktig del av den räddningspopulation som finns på djurparker och som bidrar till artens fortlevnad. Under tidig höst 2021 föddes Nordens Arks första visentkalv, och sedan dess har våra visenter fått ytterligare sex kalvar. Kalvarna stannar antingen inom räddningspopulationen eller skickas för utsättning.

Aktuellt i projektet - december 2023

År 2023 skickade vi våra två första visenter till utsättningsprojektet i Azerbajdzjan. Under sommaren 2023 blev de först transporterad till Berlin Zoo för att förenas med de övriga individerna för utsättning. Under hösten transporteras de tillsammans till Azerbajdzjan för att släppas ut i Shahdag National Park i södra Kaukasus. Totalt har 10 visenter skickas till Azerbajdzjan för utsättning under 2023. Dessa kom från sju olika djurparker i fem olika länder (Sverige, Tyskland, Rumänien, Tjeckien och Frankrike).  


Visenter i väntan på utsläpp i Azerbadjzan 2023. Foto: Emil Khalilov

 

I samarbete med

EAZA, WWF och lokala partners i Azerbajdzjan