Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Amurtiger

Tigern är världens största kattdjur och en symbol för styrka och mod. För några hundra år sedan fanns det omkring 100 000 tigrar i världen och de återfanns från Turkiet i väst till Ryssland i öst. Idag ser situationen helt annorlunda ut och endast en spillra av antalet tigrar återstår i det vilda. 

Hoten mot världens tigrar har varit och är fortfarande många. Historiskt så har det bedrivits storskalig jakt och utrotningskampanjer för att minska antalet tigrar. Idag hotas tigern främst av illegal jakt för att mätta den höga efterfrågan på tigerskinn och skelettben till tillverkning av tigerbrännvin. De hotas också av att deras livsmiljöer försvinner när skogar huggs ner och omvandlas till bland annat odlingsmark eller palmoljeplantage. En effekt av de krympande livsmiljöer är också att konflikter mellan människor och tigrar ökar. Tigrar är stora och farliga rovdjur och ser människans boskap som lätta bytesdjur vilket kan leda till stora ekonomiska förluster för människorna som lever i närheten av tigrarna.

Nordens Ark har sedan 2011 arbeta för att skydda och öka populationen av amurtigrar. Amurtigern (Panthera tigris altaica) är den nordligaste underarten av tiger och den lever i ryska Fjärran östern. Antalet amurtigrar i Ryssland har uppskattats till 430–500 individer och det gör att den är klassificeras som hotad av den internationella naturvårdsorganisationen IUCN.


Bild på amurtiger tagen med viltkamera.

Vad vi gör på Nordens Ark

Nordens Ark driver tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland projektet ”Nordlig tiger”, ett projekt för att bevara den hotade amurtigern i ryska Fjärran östern. Vårt långsiktiga mål med projektet är att säkerställa en hållbar utveckling av amurtigerpopulationen i dess nordligaste utbredningsområde. Projektet startades 2011 med finansiering av Svenska Postkodlotteriet och insatserna är fokuserade i och omkring Anuisky nationalpark norr om Khabarovsk.

För att säkerställa amurtigerns överlevnad fokuserar vi på att öka skydd och säkra födotillgång för både tigern och dess bytesdjur. Genom fler patruller och kontroller arbetar projektet med att bekämpa tjuvjakt och illegal avverkning. Nationalparken har utrustades med skyddspatruller, bevakningsstationer och fordon för att lättare kunna ta sig runt i de stora områdena. Även utanför nationalparken har bevakningen intensifierats genom samarbete med lokala myndigheter. Tack vare arbetet har olagliga vapen, fällor och djurdelar konfiskerats och skyldiga personer arresterats. Vinterutfodring är en central del i arbetet med att öka överlevnaden för vildsvin, rådjur och kronhjortar vilket i sin tur säkerställer födotillgången för områdets amurtigrar.

Projektet arbetar också för att utveckla och öka ekoturismen till nationalparken och att involvera lokalbefolkningen genom en rad olika utbildningsinsatser. I takt med att antalet tigrar ökar, ökar även antal konflikter mellan människa och tiger. Projektet stöttar därför en konflikgrupp, som arbetar med att hantera och lösa dessa konflikter. För att kunna följa tigerns populationsutveckling arbetar vi också aktivt med att förbättra inventeringsmetodiken genom att bland annat öka användningen av kamerafällor.

Vårt arbeta har gett resultat. När arbetet startade fanns det uppskattningsvis 6–7 amurtigrar i området. Tack vare våra insatser har antalet nu tredubblats. Tigrarna sprider sig även norr och västerut.


Aktuellt i projektet

Det har fallit mycket väldigt mycket snö i Ryska Fjärran Östern under vintern 2021/2022 vilket innebär svåra utmaningar för områdets vilda djur. Snödjupet kan leda till att många hovdjur och vildsvin dör på grund av svält eller faller offer för tjuvjägare som utnyttjar snödjupet för att jaga. Detta kan också få stora konsekvenser för områdets amurtigrar om ett stort antal av deras bytesdjur dör under vintern. Våra samarbetspartner kommer givetvis att utöka vinterutfodringen av vilda hovdjur och vildsvin inom våra projektområden för att förhoppningsvis minska effekten av de svåra vinterförhållandena och vi kommer fortsätta att stötta de grupper som bekämpar tjuvjakt och hanterar konflikter mellan rovdjur och människor.  

I samarbete med

Världsnaturfonden och Svenska Postkodlotteriet.