Bevarande av eremitibis

Eremitibisen fanns en gång spridd över stora delar av Nordafrika, Mellanöstern och även södra Europa. Den utrotades i Europa redan för några hundra år sedan och har därefter försvunnit från det ena området efter det andra. Hoten mot arten är främst brist på livsmiljöer och en omfattande illegal jakt.  Idag finns den enda stabila populationen av eremitibis i Marocko men tack vare aktiva bevarandeinsatser har arten nu sakta börja återta delar av sitt forna utbredningsområde i Europa. 2018 uppgraderades eremitibisen från akut hotad till att ”bara” vara starkt hotad enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN). 

Vad vi gör på Nordens Ark

Ett av projekten som kämpar för att rädda eremitibisen är Proyecto Eremita. Projektet arbetar för att få tillbaka arten till Spanien bland annat genom avel och utsättning. Nordens Ark stöttar projektet genom att skicka eremitibisar födda i parken för utsättning. År 2021 skickade Nordens Ark sina första 10 unga eremitibisar till Proyecto Eremita i Andalucía, Spanien. Ibisarna släpptes ut i det vilda och anslöt direkt till en grupp vilda ibisar i området. Allt gick över förväntan och under det efterföljande året häckade hela 27 par i området, jämfört med bara ett par under 2008–2010. Även antalet flygfärdiga ungar nådde då de högst siffrorna hittills sedan 2008 - fantastiska nyheter!

Aktuellt i projektet – oktober 2023

Under 2023 har våra eremitibisar fått 10 ungar. De är snart fullvuxna och blir alltmer lika de vuxna i utseende. Fyra av ungarna kommer under vintern att skickas till utsättningsprojektet i Spanien för att släppas ut i januari. 

 

I samarbete med

Proyecto Eremita