Bevarande av Snöleopard

Den gåtfulla snöleoparden lever högt upp i Centralasiens bergskedja, mellan 2000 och 5500 meters höjd. Totalt återfinns den i tolv olika länder i Asien, i några av världens mest otillgängliga bergsområden. Snöleoparden kallas även för bergens våldnad på grund av sin skygga, solitär natur och spöklika förmåga att smälta in i dess livsmiljö. Pälsen är tjock, tassarna stora och svansen lång, perfekta anpassningar till ett liv bland bergen.


Foto: Snow Leopard Trust

Trots att snöleoparden är skyddad enligt lag i alla utbredningsländer minskar antalet till följd av mänsklig aktivitet. Tjuvjakt är ett stort hot mot snöleoparden. De jagas dels för deras päls och kroppsdelar, som används inom traditionell asiatisk medicin, men dödas även vid konflikter med herdar då snöleoparden ibland attackerar och dödar tamboskap. Artens livsmiljö minskar i takt med att människan expanderar sina områden och klimatförändringar beräknas resultera i stora habitatförluster för snöleoparden. Idag estimerar man att det finns mellan 3500–7000 snöleoparder i det vilda och de är listade som Sårbar på den internationella rödlistan.

Forskning på detta fascinerade kattdjur har pågått ända sedan 1980-talet men trots årtionden av forskning var kunskaperna om artens ekologi mycket begränsad. Detta ledde till att organisationen Snow Leopard Trust 2008 startade världens första långtidsstudie för arten i Tostbergen i södra Mongoliet. Tack vare teknikutveckling och lansering av fällkameror och GPS-halsband som var tillräckligt små för att en snöleopard skulle kunna bära dem, kunde man nu äntligen hitta svaren på hur en snöleopard lever och beter sig.


Sövning och märkning av vild snöleopard. Foto: Snow Leopard Trust

Vad vi gör på Nordens Ark

Nordens Ark har ett stort engagemang för snöleopardens bevarande och arten har funnits i parken sedan 1989. Nordens Ark ansvarar även för den internationella stamboken och det europeiska avelsprogrammet för arten. Syftet med avelsprogrammen är att bibehålla en livskraftig och genetiskt sund räddningspopulation av snöleoparder på djurparker runt om i världen. Sedan 2010 har Nordens Ark samarbetat med Snow Leopard Trust genom att stödja deras forskningsprojekt av vilda snöleoparder i Mongoliet. Syftet med studien är att öka kunskapen om arten i det vilda och på sätt bidra till dess bevarande. Studien består av tre olika verksamheter; forskning, utvecklande av bevarandearbete och utbildning. Nordens Ark är en del i detta arbete dels genom att vi stödjer Snow Leopard Trust i deras arbete samt delfinansierar forskare som arbetar med studien. Snöleoparderna har försetts med GPS-halsband och deras levnadsvanor har kunnat följas sedan 2008. Studien visade att snöleoparden dödar betydligt fler byten än man tidigare trott, att både honor och hanar hävdar revir samt att de rör sig över 44 gånger större områden än man tidigare trott. Detta betyder att de naturreservat som finns i snöleopardens utbredningsområde idag är alltför små. 

En stor del av arbetet i Mongoliet går till att prata med lokala herdar. Det är viktigt för att kunna förstå både snöleoparden och problematiken kring att de tar boskapsdjur. Det gäller att hitta lösningar för att de ska kunna samexistera. Exempel på de åtgärder man jobbar med är försäkringsprogram, skyddsstängsel vid nattplatserna och program för alternativa inkomster.


Spårstämpel av snöleopard. Foto: Snow Leopard Trust

Aktuellt i projektet - mars 2024

Under hösten kom vår forskare Gustaf tillbaka från en tid i Mongoliet. Där har han tillsammans med kollegor fångat och märkt två snöleoparder samt besökt platser dit radiomärkta snöleoparder går. På så sätt kan de studera vad katterna äter, var de slår sina byten och var de stannar för att vila. Dessa studier är viktiga för att förstå snöleoparderna bättre och varför de är så hårt knutna till bergen.


Foto: Snow Leopard Trust

I samarbete med

Snow Leopard Trust