OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Bevarande av Snöleopard

Stiftelsen Nordens Ark har ett stort engagemang för bevarandet av snöleoparder. Parken har haft snöleoparder sedan 1989 och Nordens Arks ansvarar för den internationella stamboken och det europeiska avelsprogrammet. Under 2010 fördjupades vårt engagemang genom att vi gick in för att stödja forskningen av vilda snöleoparder i Mongoliet. Nordens Ark samarbetar med Snow Leopard Trust i en studie som syftar till att öka kunskap om arten i de vilda och på så sätt bidra till dess bevarande. 

Högt i bergen i Centralasien lever snöleoparden, Panthera uncia, en av världens mest gåtfulla kattdjur. Den finns i tolv olika länder i Asien, i några av vår planets mest avlägsna och ogästvänliga livsmiljöer. Snöleoparden, som är en flagskeppsart för Asiens bergskedjor, hotas av människans aktiviteter. Trots att den är skyddad enligt lag i alla tolv länderna minskar antalet i stora delar av dess utbredningsområde. I dagsläget finns mellan 3 500-7 000 snöleoparder kvar i det vilda.  

Snöleoparden är det minst kända av de stora kattdjuren och det saknas fortfarande mycket av den grundläggande kunskapen om artens ekologi och tillförlitliga populationsuppskattningar. För att öka kunskapen om arten startades därför 2008 en unik långtidsstudie som är belägen i Mongoliska Gobiöknen och drivs av Snow Leopard Trust. Studien består av tre olika verksamheter; forskning, utvecklande av bevarandearbete och utbildning. Nordens Ark är en del i detta arbete genom att vi stödjer Snow Leopard Trust i deras arbete och delfinansierar forskare som arbetar med studien. 

Vi samarbetar också med Snow Leopard Enterprises och säljer handvävda ullprodukter från Mongoliet i vår butik. Pengarna från dessa produkter går direkt tillbaka till lokalbefolkningen i Mongoliet och till bevarandet av snöleoparden i det vilda.

Läs mer om hur stängsel reducerar boskapspredation vid nattfållor i Mongoliet.

I samarbete med

Snow Leopard Trust och Svenska Postkodlotteriet.