Den europeiska vildkatten i Skottland

Vildkatten (Felis silvestris silvestris) är ett av Storbritanniens mest hotade däggdjur och arten står på randen av utrotning i landet.  Arten var en gång vanlig i hela Storbritannien men idag finns endast ett hundratal individer kvar och alla finns i Skottland. Historiskt sett har vildkatterna hotats av att deras livsmiljöer försvunnit och av förföljelse från människor, idag hotas de främst av hybridisering med tamkatter och sjukdomar. Detta har lett till att den vilda populationen har minskat kraftigt.

Under 2019 slog IUCN Cat Specialist Group fast i en rapport att vildkattspopulationen i Skottland inte längre är livskraftig. Rapporten slog också fast att för att kunna rädda arten i det vilda måste man förstärka den återstående populationen genom att föda upp och släppa ut vildkatter. För att återetablera den vilda populationen av vildkatter startades därför det europeiska samarbetsprojektet Saving Wildcats (#SWAforLife). Saving Wildcats mål är att förhindra utrotning av vildkatter i Skottland genom att föda upp och släppa ut arten i det vilda.


Vildkatt i Skottland. © Pete Cairns

Vad vi gör på Nordens Ark

Saving Wildcats är ett samarbete mellan Zoological Society of Scotland (RZSS), Nordens Ark, Scottish Natural Heritage, the Cairngorms National Park Authority, Forestry and Land Scotland och Junta De Andalucía och projektet är möjligt tack vare finansiering från EU-LIFE.

För att kunna producera ett stort antal vildkatter för utsättning har ett unikt avelscenter byggts i närheten av Cairngorms National Park i Skottland. Avelscentret drivs av RZSS och består av ett antal avelshägn, en veterinäravdelning och specialutformade utsättningshägn. För att komplettera det skotska avelscentret och minska sårbarheten kommer Nordens Ark även att hålla ett flertal avelspar av vildkatter och producera ungar för utsättningsprojektet. Ett avelspar kommer att finnas i den publika delen av parken men huvuddelen av arbetet kommer att ske i Nordens Arks slutna avelsanläggningen. Där har vi byggt två stora avelshägn i naturlig terräng där vildkatterna kommer att kunna förbereda sig för ett liv i det vilda. 

Att släppa ut arter i naturen är komplicerat och det finns inga garantier för framgång, men Saving Wildcats har samlat specialister från hela världen med unik kunskap och expertis för att ge vildkatterna den bästa chansen att överleva i Skottland. Förutom att jobba med utsättning av vildkatter kommer projektet även jobba för att minska hoten i det vilda genom att bland annat skapa tamkattfria zoner och på så sätt förhindra fortsatt hybridisering med tamkatter.


Aktuellt i projektet - augusti 2023

Under sommaren kunde de första vildkatterna släppas ut i Cairngorms National Park i Skottland efter flera års arbete - en historisk händelse då det är första gången vildkatter släpps ut i Skottland. Totalt kommer 22 vildkatter att släppas ut under 2023, alla uppfödda och förberedda för ett liv i det vilda hos vår samarbetspartner Royal Zoological Society of Scotland.

Våra nya avelshägn stod klara 2022 men tyvärr blev det inga kattungar på Nordens Ark i år.

Läs mer om projektet på https://savingwildcats.org.uk/

 

I samarbete med

Royal Zoological Society of Scotland, Scottish Natural Heritage, the Cairngorms National Park Authority, Forestry and Land Scotland och Junta De Andalucía