Övriga bevarandeinsatser i världen

Sisel

Spermophilus citellus

Sisel eller europeisk jordekorre är ett av Europas mest hotade däggdjur. Arten lever på grässtäpperna i centrala och sydöstra Europa. Fram till 1950-talet var siseln vanligt förekommande men i takt med att stäppmarkerna odlades upp och andelen betande djur, som håller landskapet öppet, minskade försvann också stora delar av sislarnas livsmiljö. Idag lever de istället ofta på golfbanor, lekplatser, flygplatser, campingar och koloniodlingar - områden där de sällan är särskilt välkomna. Detta har lett till att arten är listad som starkt hotade på den internationella rödlistan och att det nu krävs aktiva bevarandeinsatser för att rädda den. För att bevara arten pågår aktiva utsättningsprojekt i flera olika länder runt om i Europa. För att bidra till att återetablera arten inom sitt forna utbredningsområde skickar Nordens Ark siselungar födda i parken till ett utplanteringsprojekt i Tjeckien.

Läs gärna mer om projektet på deras hemsida: https://www.zachranneprogramy.cz/en/european-ground-squirrel/

 

Persisk leopard

Panthera pardus saxicolor

Den persiska leoparden är den största av alla underarter av leopard och härstammar från Asien. Underarten var i början på 1900-talet vanligt förekommande längs Kaukasus men på grund av ökad mänsklig påverkan har den sedan 1950-talet minskat drastiskt i antal. Den persiska leoparden är idag ett starkt hotat kattdjur där den huvudsakliga populationen på 550–800 individer finns i de iranska bergen samt ett fåtal små isolerade populationer i Afghanistan, Turkmenistan och Armenien. I Ryssland anses den persiska leoparden i princip vara utdöd med färre än tio individer kvar i det vilda, och inget hopp finns om att populationen själva ska kunna återuppbygga sig. Därför startades 2009 ett världsunikt utsättningsprojekt för den persiska leoparden i ryska Kaukasus med hjälp av djurparksfödda individer och omhändertagna vildfödda individer. Ett avels- och utplanteringscenter byggdes i Sotji nationalpark där leoparder tränas för att klara ett liv i det vilda.

Nordens Ark skickade under 2020 ett avelspar av persisk leopard till avelsanläggning i Sotji National Park där de ingår i arbetet med att återetablera en population av persisk leopard i ryska Kaukasus. En av de tidigare ungarna från detta avelspar har kunnat släppas ut i det vilda. Avelsparet har även under 2023 fått nya ungar som förhoppningsvis kommer att släppas ut om några år.